Ijsbeer Sleutelhanger

Dit is de sleutelhanger die ik gemaakt heb voor de geboorte van onze zoon.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Inkscape Bestand

Hierbij het inkscape bestand.

De ijsbeer is gemaakt vanuit een tekening die ik had gekregen.

Step 2: Extra Grote Ijsberen

Ingescand model van ijsbeer en dan bewerkt om alleen de buitenlijnen over te houden en zo uit te kunnen snijden.

Step 3: Eindresultaat Ijsbeer

Grote ijsbeer uitgesneden

Step 4: Eindresultaat Beide

Hierbij beiden: sleutelhanger en ijsbeer

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • CNC Contest

   CNC Contest

  Discussions