[In Dutch] Foamcutter (hoeken, Bogen, Zadeloppervlakken)

Introduction: [In Dutch] Foamcutter (hoeken, Bogen, Zadeloppervlakken)

Deze schuimsnijder werkt volledig mechanisch, en ik bedoeld om hoeken, bogen en zadeloppervlakken te maken uit piepschuim (beter bekend onder de merknaam ISOMO).
De schuimsnijder is gemaakt met behulp van een lasercutter. De bestanden die we bij deze handleiding geven kunnen rechtstreeks gelasercut worden. Dit kan je doen op verschillende plaatsen in België.
Wil je toch liever geen lasercutter gebruiken kan dat ook. Hieronder vind je ook alle technische tekeningen. Als je rekening houd met de juiste afwerkingsgraad (dit staat allemaal op de tekening vermeldt) dan werk de 'machine' even goed.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Materiaal En Gereedschap

Materialen

3 platen MDF 6 mm dik afmeting 450x600 mm
12 rondellen M6
8 bouten M6, lengte 40 mm
8 moeren M6
2 bouten M4, lengte 40 mm
2 moeren M4
4 vleugelmoeren M6
2 gewichtjes (2x200 g)
2 vijzen (grootte afhankelijk van de gekozen transformator)
Gordijnrail (breedte 15 mm, dikte 10 mm)
Spansysteem van gordijnrail (dit hoort bij de zelfde gordijnrail)
(Aluminium) Buisje met buitendiameter 4 en binnendiameter 2
Eventueel een 4A papier/stickerpapier
Houtlijm

Gereedschap
Lasercutter
Freesmachine
Snijplaat en snijraam (voor het snijden van schroefdraad)
2 kleine sergeanten
Ijzerzaag

Step 2: Lasercutten

Ga met de drie pdf-files naar ergens waar je kan lasercutten.
De eerste twee files, Foamcutter_1a en Foamcutten_1b, laat je één keer laseren door de plaat MDF van 6 mm dik, de tweede file Foamcutter_2 laat je twee keer laseren.

Step 3: Bewerken Van De Gordijnrail

Gebruik een metaalzaag om de gordijnrail af te zagen, zodanig dat er twee rails van 350 mm ontstaan. Vervolgens moet er een gat geboord worden om het geheel te kunnen laten roteren om de as. Dit gat heeft een diameter van 4 mm. Vervolgens moet vervolgens een sleufgat gefreesd worden in de lengterichting. Dit is noodzakelijk om het draadbuisje (dat door het wieltje zit) door te kunnen laten. Gebruik een frees met een diameter van 5 mm. Het sleufgat zelf frezen gebeurt door de rail met de achterkant naar onder te positioneren op de werkbank, met aan de onderkant een afvalblokje omdat we volledig door de 1 mm dikke achterwand moeten frezen. De kop van de frees wordt in de lengterichting bewogen tot er een afstand van 21.5 mm is tussen het gat en de kop van de frees. Nu wordt de sleuf uitgefreesd door de kop weg van het gat van 4 mm te bewegen, enkel in lengterichting, tot een afstand is bereikt van 310 mm. De lengte van het sleufgat moet niet nauwkeurig zijn. Er zijn ook 2 gaten in geboord loodrecht op de lengterichting van 6 mm diameter. Deze dienen om m.b.v. een moer-bout verbinding de handvatframes te kunnen monteren. Ook op deze gaten is geen hoge nauwkeurigheid vereist.

*Bij onduidelijkheden kan je onze technische tekeningen raadplegen

Step 4: Assembleer De Hendel

Eerst breng je het wieltje in de rail.
In een tweede stap moet het draadbuisje (waarop een lijm laag is gebracht) in het wieltje worden gebracht. Dit wieltje zit al in de rail. Er moet opgelet worden dat de lange kant van het buisje door de sleuf in de rail zit. Aan de andere kant steekt het buisje een halve centimeter uit het wieltje. Dit doe je aan allebei de kanten.

Daarna worden de handvatframes tegen de rails gebracht. Daarbij worden bouten van het type M6 door de gaten gestoken die in de rail en het handvatframe zitten. De witte kunststoffen klemmetjes die bij aankoop van de rail in het pakket zitten plaats je boven- en onderaan de hendel.

Step 5: Assembleer De Grondplaat

Schroef de transformator vast op de onderste plaat. Dit is de plaat die volledig is, zonder sleufgaten. De L-vormige elementen die je koopt bij de gordijnrail span je met een M6 bout en M6 vleugelmoer op. We gebruiken een transformator van 12 Volt en 1 Ampère.

Step 6: Assemblage Behuizing

Gebruik het grondvlak (de plaat waarop zonet de transformator gevezen werd) om de vier zijvlakken onder een hoek van 90 te zetten.
Lijm de platen vervolgens 1 voor 1 vast. Gebruik hiervoor houtlijm. Doe de lijm op de kanteeltjes, en niet op de grondplaat, zo kan de transformator nog makkelijk vervangen worden als hij het na een tijd zou begeven.

Step 7: Assemblage Glijblok

Zaag de buis van binnen- en buitendiameter respectievelijk 2
en 4 mm af met een ijzerzaag. Maak 2 korte stukje van 47 mm lang, en 1 lange buis van 27 cm lang. Voor deze stap heb je enkel de buisjes van 47 mm nodig, leg de buis van 27 cm nog even aan de kant. Steek eerst een M4-bout door het onderste gat van de klemplaat. Vervolgens schuif je de afstandsbus over de M4-bout. Het ziet er dan uit alsop de eerste tekening.

Daarna steek je het onderste wieltje rond de afstandsbus. Wanneer dit gebeurd is plaats je het 2de klemplaatje op de M4-bout. Het geheel vastzetten die je met een moer (eveneens M4). (zie tweede tekening)

Step 8: Hendel Vastmaken Aan Behuizing

Neem nu de buis van 27 cm. Op beide einden van het buisje snij je schroefdraad (M4). De schroefdraad moet ongeveer 15 mm ver komen gemeten vanaf elke rand.

Positioneer de hendel nu zodanig dat het gat in de rail overeenkomt met het gat in de behuizing. Steek vervolgens het buisje door het geheel. Steek aan beide uiteinden van het buisje een rondel, en draai het vervolgens vast met een moer.

Step 9: Monteren Glijblokje

Steek het glijblokje over de draadbuis met tussenin heb bovenste wieltje. Dit is dus het vastmaken van het glijblokje op de hendel.

Step 10: Monteren Van Glijlatje

Steek de 2 glijlatjes aan weerszijde van de machine door de
glijblokjes. Vervolgens draai ze het glijlatje vast met voor alle vier de kanten: een bout, een moer en 3 rondellen (allen M6).

Step 11: Afwerking

Als al het voorgaande gemonteerd is moeten er nog enkele
dingen gedaan worden. Zo moet de draad en de elektriciteit nog gemonteerd worden. De draad steek je door de buisjes, en aan de twee uiteinden van de draad hang je de gewichtjes. Deze gewichtjes worden niet te ver van aan het uiteinde van de gloeidraad gehangen, want dan kunnen ze op het tafeloppervlak komen, maar ze mogen de draad ook niet te kort maken, want dan wordt het onmogelijk om nog zadeloppervlakken te maken. De elektriciteitsdraad wordt aan de gloeidraad gehangen door het errond te draaien of te solderen. Op de hendel en de behuizing kan je nu eventueel nog een meetlatje hangen. Dit kan bijvoorbeeld door een meetlatje af te drukken op stickerpapier, en dit op de machine te kleven.

Step 12: Snijden Maar

Ziezo, de schuimsnijder is klaar.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Finish It Already Speed Challenge

   Finish It Already Speed Challenge

  2 Discussions

  Thank you for your interest. I'll make an english version next month, and send you a message when it's online. I'm busy at the moment, due to my exams.