Je Eigen (grote) Gummy Beer Maken

3,561

15

3

Introduction: Je Eigen (grote) Gummy Beer Maken

Altijd als eens deze heerlijke lekkernij zelf willen maken? Met dit recept gaat het makkelijk. De ingrediënten zijn relatief makkelijk te krijgen, en het resultaat is heerlijk

Step 1: De Benodigdheden

140g gelatine blaadjes

280ml water

450g suiker

45g sorbitol poeder (te vinden bij de apotheek)

490g honing of een andere glucose siroop

30g citroenzuur (te vinden bij de apotheek)

Maïzena (indien de vorm niet uit silicone gemaakt is)

Kleurstof (optioneel)

Smaakstof (optioneel)

Uit de keuken:

Een vorm naar keuze

Een spuitzak of maatbeker waarmee de siroop te verdelen is

Step 2: De Gelatine

Als eerste moet de gelatine opgelost worden. De gelatine is het ingrediënt dat de beer zijn stevigheid zal geven en ervoor zal zorgen dat hij niet ineen zakt. Om de gelatine op te lossen moeten we een pot vullen met water en op een middelmatig vuurtje zetten. De gelatine doen we samen met het water in een diepvries ziplock zakje en dit moeten we in het water leggen. De gelatine zal geleidelijk aan oplossen in het water dat warm word. Dit zal 10 tot 30 minuten duren, afhangend van de soort gelatine en de omstandigheden. Wanneer je het zakje opent en er zijn geen klonters meer te zien in de nu siroop achtige substantie, dan weet je dat de gelatine volledig is opgelost en kunnen we overgaan naar de volgende stap. Laat de gelatine wel nog op het vuur staan zodat gij zeker niet afkoelt en hard word.

Step 3: De Suiker, Honing En Sorbitol

Nadat we de honing, suiker en sorbitol hebben afgewogen voegen we deze samen in een kookpot en mengen ze heel goed door elkaar, hiermee word bedoeld dat de suiker geen klonters mag vormen, en de sorbitol moet volledig opgelost zijn in de honing.

Step 4: Het Koken

Als dit volledig gemengd is, mag de kookpot op een middelmatig vuurtje en moet de dikkere substantie volledig vloeibaar worden. Dit kan even duren. Roer tijdens het wachten voldoende zodat de suiker zeker niet plakt aan de bodem.

Step 5: Het Samenvoegen

Wanneer de honig, suiker en sorbitol volledig zijn opgelost en vloeibaar zijn, kunnen we er de gelatine bijvoegen. Haal het zakje voorzichtig uit het water en doe het voorzichtig open. Gebruik een handdoek om het bovenste hoekje vast te nemen zodat de gelatine makkelijk in het honingmengsel te gieten is. Hiervoor werk je het best met 2 zodat de ene de gelatine kan gieten en de ander blijft roeren, want de gelatine moet goed en snel gemengd worden zodat er niet te veel lucht in het mengsel terechtkomt.

Step 6: Smaak En Kleur

Optioneel kan je smaak en kleur toevoegen. Als je een leuk kleurtje zoals rood of blauw wil kan je smaakloze kleurstof kleurstof bijvoegen. Wil je nog smaak bijvoegen kan dit, maar houd in gedachten dat als je honing gebruikt hebt als glucose siroop, je deze sterk zal smaken, en je dus veel smaakstof zal moeten gebruiken om deze te overmeesteren.

Step 7: Citroenzuur Toevoegen

Nu moet het citroenzuur nog worden toegevoegd. Dit is noodzakelijk voor de houdbaarheid, en voor wie zure snoepjes wil, kan hiervan een beetje meer indoen zodat de snoepjes een beetje zuurder is. Voor we het citroenzuur toevoegen moet het mengsel een beetje afgekoeld zijn, anders zal het niet goed kunnen oplossen in het mengsel. Haal de pot van het vuur en laat deze 2 tot 5 minuten staan voordat je het citroenzuur toevoegt.

Step 8: In De Vorm Ermee

Dit is soms een beetje prutswerk. Wanneer je een grote vorm gebruikt zoals op de foto, zijn er niet veel problemen, zeker als de vorm uit silicone gemaakt is. Wil je echter kleinere vormen gebruiken of vormen uit metaal of plastiek word het lastiger. Als de vorm uit een andere materie bestaat dan silicone, strooi je best wat maïzena over de vorm zodat de siroop niet te veel aan de vorm blijft plakken. Bij een grote vorm kan je gewoon de siroop vanuit de pot in de vorm gieten, maar bij kleinere vormpjes moet je de siroop eerst in een maatbeker, spuit of iets anders waarmee je makkelijk kan verdelen gieten om daarna de vormpjes te vullen.

Step 9: Laten Opharden

Nadat je de siroop in de gekozen vorm gegoten hebt, moet deze rusten en hard worden. Dit kan 5 tot 6 uur of langer duren, naargelang de omstandigheden. De beste omstandigheden is in een koele ruimte, maar niet de koelkast, dit is niet goed voor de gelatine. Zorg ervoor dat er geen vuiligheid en stof op de siroop terechtkomen, want deze kan je er niet meer uithalen zodra de snoepjes hard geworden zijn. Een half uurtje nadat de siroop in de vorm staat, kan het zijn dat er zich een schuim aan het oppervlak vormt. Dit is doordat er teveel lucht in het mengsel terechtgekomen is. Gewoon met een mesje het schuim opheffen en normaal zou het makkelijk allemaal mee moeten komen.

Step 10: Uit De Vorm Halen

De snoepjes uit de vorm halen blijkt niet altijd even makkelijk. Bij een silicone vorm kan je makkelijk zien of de snoepjes klaar zijn, als je de snoepjes naar buiten duwt, zullen ze vanzelf loskomen aan de randen. Je kan ze verder lospeuteren zonder dat ze kapot gaan. Maak je niet te veel zorgen over het misschien kapot maken van de snoepjes, ze zijn stevig. Bij metaalvormen of plastiek vormen zal je soms merken dat het niet makkelijk tot helemaal niet lukt. Hierbij geldt alweer: wees niet bang om de snoepjes kapot te maken. Gebruik bij ronde vormen een lepel om de rand los te maken en daarna zou het normaal makkelijker moeten gaan.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Super-Size Speed Challenge

   Super-Size Speed Challenge
  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Exercise Speed Challenge

   Exercise Speed Challenge

  3 Discussions

  0
  SophieIsabelle
  SophieIsabelle

  4 years ago

  I did a translating attempt for those of you who can't speak Dutch
  But since English is not my native language it might be wrong here and there grammatically and it might not always make sense, hope it helps a little though!

  Making your own (giant) gummy bear

  Always wanted to make this treat yourself? With this recipe it will be a piece of cake. The ingredients are relatively easy to acquire, and the result is delicious

  Step 1: The necessities

  140 g gelatin sheets

  280 ml water

  450 g sugar

  45 g sorbitol powder (buy at pharmacy (or online probably))

  490 g honey or other glucose syrup

  30 g citric (buy at pharmacy (or online))

  Cornstarch (if your mold is not made out of silicon)

  Food dye (optional)

  Natural or artificial flavorings (optional)

  From your kitchen:

  A mold according to choice

  A piping bag or measuring cup to divide/distribute the syrup

  Step 2: The gelatin

  First of all, the gelatin has to be dissolved. The gelatin is the ingredient that must give the bear it's solidity and it will prevent it from collapsing. In order to dissolve the gelatin we have to fill a pot with water and put it on medium heat.
  Then put the gelatin along with the water in a Ziploc freezer bag, and then place this bag into the pot with water. The gelatin will gradually dissolve when the water warms up. This will take around 10 to 30 minutes depending on the type of gelatin and the surrounding circumstances. You know the gelatin has been dissolved completely and you can proceed to the next step when there are no lumps left in the syrupy substance after you open the bag. Do leave the gelatin heated to make sure the substance doesn't cool down and harden.

  Step 3: The sugar, honey (or glucose syrup) and sorbitol

  After we weighed down the honey or glucose syrup, sugar and sorbitol it's time to add these together in a cooking pot and mix them well, this meaning that the sugar can't form any lumps and the sorbitol gets completely dissolved in the honey or glucose syrup.

  Step 4: The cooking

  If this has been completely mixed, you can put the cooking pot on medium heat and the thicker substance has to have completely liquified. This can take a while.
  Stir while waiting for this to happen in order to not have the sugar stick to the pan.

  Step 5: Putting it together

  When the honey or glucose syrup, sugar have completely dissolved and turned into a liquid, it's possible to add the gelatin. Carefully remove the bag from the water and open it carefully. Use a towel to grab the upper corner to make the gelatin easy to pour into the honey- or glucose syrup mixture. It's best to do this with two people so that one can pour the gelatin and the other one can keep on stirring the mixture, since it's important that the gelatin is mixed correctly and fast so that there won't be added to much air to the mixture.

  Step 7: Flavoring and coloring

  If desired, it's possible to put flavoring or food dye in your gummy mixture. If you want to add a fun color like blue or red you can add some flavorless food dye. If you want to you can also use flavorings, but keep in mind that if you've used honey as a glucose syrup the honey flavor will be very prominent and will probably overrule (or even taste weird with) the flavor you're trying to add. So you'll have to add more flavoring if you want to keep this from happening.

  Step 7: Adding the citric

  Now you still have to add the citric. This is necessary for the conservation/shelf life of your gummy. If you want to have more sour candy it's okay to put in a little more citric. Before adding the citric the gummy mixture has to have cooled down a little, otherwise it won't dissolve well. Take the cooking pot off the fire and let it cool (but don't put it in the fridge) 2 to 5 minutes before adding the citric.

  Step 8: Into the mold!

  This can be quite a hassle.
  When you use a bigger mold like pictured in the photo it won't be that big of a problem, less so if the mold is made out of silicon. If you, however, want to use smaller shapes out of metal or plastic it can get a lot more difficult. If your mold consists of a different material than silicon it's best to sprinkle a bit cornstarch in the mold so that the syrup won't stick to the mold. When using a big mold you can simply pour the substance from the pot into the mold, but when using a smaller mold it's best to pour it into a piping bag or measuring cup (or something else that allows you to pour smaller portions) first and then distribute it among the smaller molds.

  Step 9: Let it harden

  After you poured the syrup into the chosen mold it has to rest and harden. This can take 5 to 6 hours (or even longer), depending on the circumstances. The best environment for it to harden is in a cool one, but not the fridge as this will damage the gelatin. Do prevent dirt or dust to get into the substance while it hardens. You won't be able to remove any when the candy substance has hardened. After around half an hour it's possible to see some sort of foam appearing on the surface of the substance as a result of to much air getting added to the mixture. This is by itself no big deal and can usually be easily scraped off with a small knife.

  Step 10: Out of the mold (into the world!)

  Getting the candy out of the mold is not always as simple as it appears. When using a silicon mold it will be easier to see when the candy is done because it will come loose by itself around the edges when you push against the bottom of the mold. You can then fiddle them out yourself. Don't worry to much about damaging the candy; they're pretty firm! With different material molds like metal or plastic it might seem difficult to impossible to get then out, it this case too: don't be too afraid to damage the candy. When using mold with round shapes it can be useful to use a spoon to wiggle them loose/out. After getting the candy loose around the edges getting it out will usually be less difficult.  0
  Audrey_me03
  Audrey_me03

  4 years ago

  it looks really good but I CANT READ ANYTHING TO MKAKE IT