Kuddfodral 40x40cm

Introduction: Kuddfodral 40x40cm

För att sy det här kuddfodralet behöver du:

 • symaskin
 • tyg som är 43x102 cm
 • sytråd
 • tygsax
 • måttband

Kuddfodralet på bilden har öppningen på mitten, där kan du sätta knappar sen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Sy Zicksack

Sy zicksack på alla sidor utom den med stadkant.

Sy sicksacksömmen längst ut på kanten som på bilden.

Stygnbredden ska vara 5 och stygnlängden 2. se inställningarna på din maskin.

Zicksack används för att hålla ihop trådarna i tyget så att det inte går sönder när du tvättar och använder kuddfodralet.

Step 2: Gör En Fåll

En fåll är en vikt kant längst ut på tyget.
Fållen ska göras på den sida som inte har en stadkant.
Vik tyget in mot baksidan två gånger.
Först en centimeter, sen två centimeter, du kan dra med naglarna eller använda strykjärn så att vecket blir platt.
Sätt fast fyra nålar som håller fast vecket.

Sy RAKSÖM allra längst till vänster på din fåll, 2mm innanför vikningen.

Var försiktig så att du inte halkar av och bara syr i ett lager tyg. Du ska sy i alla tre lagren.
Ta bort nålarna eftersom när du syr.
Börja och avsluta sömmen med att backa för att fästa tråden. (så att inte sömmen går upp)

Step 3: Öppning I Sidan

Läs om du vill ha öppningen i sidan.

Kuddfodralet ska bli 40 centimeter brett.

Tyget ska vikas så att utsidan på tyget (rätsidan) kommer på insidan när du ska sy.

Vik ena sidan 40 centimeter. Vik sedan över den korta biten. kontrollmät att det är 40 cm

Sätt ihop sidorna som har zicksacksöm med fyra nålar som på bilden.

Sy RAKSÖM en centimeter från kanten.

Sy hela vägen utanför tyget så att det inte blir hål i hörnen.
Börja och avsluta sömmen med att backa för att fästa tråden.

Step 4: Öppning Mitt Bak

Läs om du vill ha öppningen mitt bak.

Kuddfodralet ska vara 40 centimeter när det är klart.

Tyget ska vikas så att utsidan på tyget (rätsidan) kommer på insidan när du ska sy.

Vik ena sidan 20 centimeter. Vik sedan över den andra biten. kontrollmät att det är 40 cm rakt över.

Sätt ihop sidorna som har zicksacksöm med fyra nålar som på bilden.

Sy RAKSÖM en centimeter från kanten.

Sy hela vägen utanför tyget så att det inte blir hål i hörnen.
Börja och avsluta sömmen med att backa för att fästa tråden.

Step 5: Vänd

Klipp trådarna och vänd kuddfodralet rätt, peta ut hörnen och stoppa in kudden.

Nu kan du sy fast knappar och göra knapphål.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Sew Fast Speed Challenge

   Sew Fast Speed Challenge
  • Fandom Contest

   Fandom Contest
  • Jewelry Challenge

   Jewelry Challenge

  Discussions