Medaille Sportklassen Herentals

Naar aanleiding van onze sportklassen wilden wij onze leerlingen verrassen met een mooie medaille op het einde van een super sportieve week. Een eigen ontwerp was hierbij de kers op de taart en een leuke herinnering voor later.

Supplies:

mdf 4 mm

lasercutter

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Maak Een Ontwerp in Inkscape

Open inkscape en teken een ontwerp naar keuze. Dit is het ontwerp dat wij gebruikt hebben.

Step 2: Sla Je Ontwerp Op

Klik op File - Save As en Bewaar je bestand als .svg bestand

Step 3: Print Je Ontwerp Af Met Gebruik Van De Lasercuttter.

Laad het bestand in de computer van de lasercutter en maak de medaille.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Book Character Costume Challenge

   Book Character Costume Challenge
  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Cardboard Speed Challenge

   Cardboard Speed Challenge

  Discussions