Menjanje Brzine Motora Pomocu Serijskog Prekidaca.

Introduction: Menjanje Brzine Motora Pomocu Serijskog Prekidaca.

Potrebno: -2 Baterije 1.5V
                   -1 Serijski prekidac
                   -1 Motor
                   -1 Prekidac
                   -Zice

Share

  Recommendations

  • Tiny Home Contest

   Tiny Home Contest
  • Creative Misuse Contest

   Creative Misuse Contest
  • Fix It! Contest

   Fix It! Contest

  4 Discussions

  Engleski je govorio od strane mnogih ljudi. Mnogi više ljudi će imati koristi od svog znanja i iskustva ako koristite online prevoditelj kao ja koristim upravo sada.