Organizeer Je Locker!

Introduction: Organizeer Je Locker!

Dit is een gemakkelijke manier om je locker beter te organizeeren en ik hoop dat het jou helpt om jou locker beter te maken en op te ruimen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Verzamel Alle Materialen

Eerst moet je alle materiale samen nemen en ik hoop dat deze instructable uw gaat helpen met het proper maken van uw locker. Het kan gebeuren dat je of te wel meer of minder spullen gebruikt dan mij.

Materiaal nodig:


 • Al uw school materiaal (schriften, pennenzak, boekentas, enz.)
 • Papier houders
 • Whiteboard sticker
 • Whiteboard pennen
 • Lessenrooster
 • Schaar
 • Inspirerende citaten en fotos
 • Drie zaken
  • Een vuilzak
  • Een zak dat je terug mee naar huis neemt
  • Een zak voor de spullen die in je locker blijven

Step 2: Ruim Het Op!

Wat je moet doen met:


Los papier - Neem al het los papier er uit en leg het op een stapel. Als je dan klaar ben met de hele locker kan je er terug aan beginnen en het in de juiste kaftjes steken of weg gooien als je het niet meer nodig hebt.

Dingen om mee naar huis te nemen - Doe deze in de zak dat je daar voor hebt meegenomen en doe alle dingen dat je nog wilt hebben, maar niet op school nodig hebt in deze zak.

Dingen om weg te gooien - Dit is waarom he een vuilzak hebt. Je kan al het vuil of dingen dat je niet meer nodig hebt in de vuilzak doen. Dan op het einde moet je de vuilzak gewoon in de vuilbak te doen en je bent klaar.

Dan kan je ook wat zakdoekjes of natte doekjes gebruiken om je locker schoon te vegen.

Step 3: Doe Alle Gekochte Spullen in De Locker!

Doe dit als je deze spullen in je locker doet:


Fotos en inspirerende citaten - Kleef ze in je locker met plakband, lijm tag of misschien magneten.

Papier houders - Check dat de voorkant van de papier houder niet te hoog is want anders kunnen de spullen er misschien niet goed in gaan. Doe ze dan in de locker op het schap dat je het beste toegang voor hebt.

Whiteboard sticker - Knip uit hoe groot dat je het in je locker wilt hebben. In de plaats van een whiteboard sticker kan je ook een gewoon whiteboard in je locker doen, maar dat gaat misschien iets vervelender zijn want dat gaat wel een beetje rond bewegen elke keer dat je uw locker gebruikt.

Whiteboard pennen - Plaats de pennen op een plaats waar dat ze je niet zullen storen terwijl je in je locker bezig bent want dat zou vervelend zijn.

Lessenrooster - Plaats het lessenrooster ergens waar je het gemakkelijk kan zien want dan kan je snel eens kijken als je ergens met haast naartoe moet gaan. Als suggestie zou ik het met plakband of lijm tag op de binnenkant van de locker deur vanboven mijn lessenrooster plaatsen.

Step 4: Nu De Schoolspullen!

Doe nu alle schoolspullen in je locker:


Papieren - Doe ze in de papier houder dat je het minst makkelijk aan kan sins ze waarschijnlijk niet het belangrijkste zijn.

Schriften - Doe deze in de andere papierhouder zodat je er wat makkelijker aan kan als je ze voor de klas nodig hebt.

Kaften - Doe deze naast de twee papier houders met de dikke kant naar je toe. (Als je meer kaften hebt kan je een van de papier houders weg doen en kan je de papieren bij de schriften doen.)

Pennenzak - Als je een extra pennenzak hebt dan kan je die of op het andere schap leggen of voor de papier houders leggen.

Step 5: Add in Any Other Items Needed!

Wat moet je doen met:

Rugzak - Plaats je boekentas op het schap dat je andere spullen niet op zijn.

Jas - Plaats je jas achter je boekentas want die zal je alleen sochtens na school gebruiken, misschien tijdens de pauze en na school.

Extra zak - Als je een extra zak, b.v. je sportzak, hebt dan kan je die bij je jas achter je rugzak leggen want dan kan je er goed aan, maar dan kan je nog aaltijd goed aan je rugzak.

Als je nog andere spullen hebt dan kan je die of bij je rugzak op het schap leggen, als het groot is, of als het kleiner is kan je het voor de papier houders leggen.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Toys and Games Challenge

   Toys and Games Challenge
  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge

  Discussions