Pageholder With Light

Introduction: Pageholder With Light

Concept:

Ik wil een paginahouder maken met een lamp zodat je ook in de avond eenvoudig met één hand je boek kan lezen.

MoSCoW:

Must have:

- Comfortabel gat voor de duim

- Lang genoeg voor een normaal boek

- Lamp

Could have:

uitschuifbare arm zodat je elk boek erin kan plaatsen.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Sew Fast Speed Challenge

   Sew Fast Speed Challenge
  • Fandom Contest

   Fandom Contest
  • Jewelry Challenge

   Jewelry Challenge

  Discussions