Papageno Jetons

Papageno Jetons voor schoolfeest 2019!

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Step1: Maak De Jetons in Inkscape

Teken de jetons met een perfecte cirkel van 2.9 cm. De tekst BS Papageno werd in blauw schrift getekend voor de gravure. Zwart bleek eerst veel te onduidelijk te zijn. De rode snijlijn werd getekend in 0.050 mm.

Step 2: Stap 2: Jetons Vernissen

Jetons vernissen om waterschade tegen te gaan.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Book Character Costume Challenge

   Book Character Costume Challenge
  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Cardboard Speed Challenge

   Cardboard Speed Challenge

  Discussions