Rejestrator Visuino

Introduction: Rejestrator Visuino

About: Design PLC systems to draw your pcb ideas. I share them with everyone!

Projekt rejestratora na karcie SD. Obsługa niedawno dodanego modułu INA 219 zaowocowała stworzeniem rejestratora którego zadaniem jest monitorowanie prądu oraz napięcie na osi czasu. Ten działa bez użycia RTC chociaż można go dodać. Odliczanie czasu rozpoczyna się po podłączeniu zasilania. Przydatny przy sprawdzaniu poboru prądu w samochodzie przez noc.

ENG

The recorder project on the SD card. The recently added INA 219 has resulted in the creation of a recorder whose task is to monitor current and voltage in the timeline. This works without RTC although it can be added. Countdown starts when power is turned on. Useful when checking the current in the car overnight.

Attachments

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Trash to Treasure Contest

   Trash to Treasure Contest
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  Discussions

  0
  Swansong
  Swansong

  2 years ago

  Thanks for sharing :)