Rocar, Chocalho, Braziliaan Samba Shaker (EN/NL)

497

7

About: Always busy, always making things. In the beginning especially analog circuits with LED's and electronic circuits. Later began my love for wood. When i bought my own place the man-cave was born. In this cave...

Intro: Rocar, Chocalho, Braziliaan Samba Shaker (EN/NL)

After seeing this instructable about several years ago, it was time to try it out for myself. I'm going to make a Rocar or chocalho. A very simple instrument made from a piece of wood, nails and tambourine jingles.
The most difficult thing to get for me was the jingles, i didn't want to pay a lot for it.
I have found a solution for it anyway. This solution is not only cheap but also durable and environmentally friendly....
The bottom of a aluminium can has the same shape, therefore an ideal solution,. The only downside is that it might take a lot of time to cut them out.

Chocalho is used in samba groups as back-up for the caixa's in sustaining the rhythm. It is played in a very basic maber, requirung only two movements

Na het zien van deze instructable een tijdje geleden, werd het voor mij toch eens tijd om het te gaan proberen. Ik ga een rocar of chocalho maken. Een heel simpel instrument gemaakt van een stukje hout, spijkers en tamboerijn jingles.Het lastigste van alles was nog om aan de jingles te komen, maar door een briljante ingeving van mij, heb ik daar toch een oplossing voor gevonden, die niet alleen goedkoop is, maar ook duurzaam en milieu ontlastend.

De onderkant van een drinkblikje heeft dezelfde vorm als dat ik nodig heb, en daardoor ideaal en geschikt voor deze toepassing. Het enige nadeel is dat je er behoorlijk veel tijd in moet steken om de onderkantjes uit te zagen of knippen als je geen elektronisch gereedschap voor handen hebt.

De rocar wordt in de samba muziek gebruikt als drijfveer, en invulling. Het zorgt voor de welbekende cadans en ritme van het bekende braziliaanse samba

Step 1: Materials Needed

 1. Cans, Cola cans, orange cans, beer cans. A lot of it.
 2. A piece of wood Aprox. 50cm length
 3. 10 Nails (aprox 8cm lenght)

 • Blikjes. Een hele hoop. Maakt niets uit als ze voor de cola of bier zijn gebruikt. Als ze allemaal maar dezelfde grootte hebben.
 • Hout. Je hebt een flink stuk van ongeveer 50cm lang nodig voor goede grip en om de jingles goed op te verdelen. Het stuk hout hoef niet te zwaar te zijn. simpekl vuren hout is meer dan genoeg.
 • Spijkers (ongeveer 8cm lang)

Step 2: Tools Used

  • Dremel with grinding disc and clamping mandrel with abrasive belt
  • Dordless screwdriver
  • Drill bit (the same thickness as the nail)
  • Electric Sander
  • Router with round-over bit
  • Paint (optionally) and brush

  • Dremel met slijpschijfje en spandoorn met schuurband
  • Accu schroevendraaier
  • Boortje (ongeveer dezelfde dikte als de spijker)
  • Schuurmachine
  • Verf (eventueel)
  • Kwast en verf (optioneel)

  Step 3: Preparing the Jingles

  The hardest and longest part of this instructable: the bottom of each tin must be cut down

  Cut off the bottom with the grinding disc you of i. For each rocar you need at least 40 pieces. That is 40 cans!

  Now comes the important part : cut slightly over the edge of the bottom. You want the jingle to come as close as possible to the edges. I experimented with different sizes of each bottom, but look closely at the pictures. They should not be too long nor too short.

  I cut the bottoms first, and then I found out that they were too big. So i cut them even smaller. After a while of cutting i realized i can use the cut-off wheel, which saved me a lot of time.
  As a final step drill a hole right in the middle of the "jingle", as you can call it now.

  Het lastigste en langdurigste deel van deze instructable

  Van elk blikje moet de onderkant vanaf.

  Met het slijpschijfje snijd je de onderkant ervan af, voor elke rocar heb je minimaal 40 stuks nodig. Dit zijn dus 40 blikjes!

  Nu komt ook nog eens het lastige: snijd net iets over de rand heen van de onderkant. Je wilt dat als de schelpen op elkaar komen, dat de randen netjes op elkaar aan sluiten. Ik heb ge√ęxperimteneerd met de grootte van de onderkant, maar kijk goed naar de foto's. Ze moeten niet te lang, maar ook niet te kort zijn.

  Ik heb de onderkanten eerst geslepen, en daarna kwam ik erachter dat ze te groot waren, Om precies te kunnen zijn ben ik begonnen met ze allemaal te knippen, en daarna de scherpe randjes met het schuurbandje af te schuren. Hier gaat heel veel tijd in zitten, totdat ik toch het slijpschijfje heb gepakt en voorzichtig ben begonnen de onderkanten gelijk op de juiste maat af te slijpen. Daarna alsnog alles opnieuw met het schuurbandje geschuurd om de scherpe randjes ervan af te krijgen.

  Als laatste stap boor je een gaatje precies in het midden van de "jingle", zoals je die nu kunt noemen.

  Step 4: Jingles on the Nails

  Push 4 jingles on a nail and turn them over and over.

  2 jingles to one another "rattle" so they really make a sound.

  There was plenty room left on the nail, so I put 4 jingles on one nail.

  Duw 4 jingles op een spijker en zet ze om en om. 2 jingles moeten op elkaar "klakken"zodat ze ook echt geluid maken.

  Omdat er ruimte zat op de spijker zit, heb ik er 4 per spijker gedaan

  Step 5: Prepare Your Stick

  Take a piece of wood or batten and if you hold in your hand, it would fit comfortably in your hand.

  My piece I tried was about 50cm long, 2cm and 4cm high.

  Cut the piece of wood to size using a crosscut saw and sand it completely smooth.

  Round over every angle with the router, giving it a smooth size and comfortable to hold.

  Optionally, you can paint the piece of wood with varnish or paint in a color of your choice.

  Neem een stukje hout of lat die als je hem vasthoud lekker in de hand ligt.

  Mijn stuk dat ik heb geprobeerd was ongeveer 50cm lang, 2cm dik en 4 cm hoog.

  Snijd het stuk hout op maat met behulp van een afkortzaag en schuur hem helemaal glad.

  Daarna maak je de hoeken van het stuk hout helemaal rond door elke kant langs de router te houden.

  Eventueel kun je het stuk hout verven met blanke lak of een verf in een kleur naar keuze.

  Step 6: Insert Jingles Here

  Measure the center of the piece of wood on the long short. You drill here first hole, here comes the middle nail. Left and right of it I did a new nail with jingle and distributed I equidistant these nails (with jingles course) After that, the outer two, and then you are ready to hand.

  Through looking , draw a line through to the other side, and remember first drill a small hole in the place where you place your nails. Use a hammer to hammer in the nails and measure ecery nail to be exact the same height. Leave enough room so the jingles can move up and down.

  Meet het midden van het stuk hout, op de lange korte kant. Je boort hier al 1 gaatje, hier komt de middelste spijker. Links en rechts ervan hield ik een nieuwe spijker met jingle en verdeelde ik op gelijke afstand de volgende spijkers (met jingles uiteraard) Daarna nog de buitenste 2 en dan ben je klaar aan een kant.

  Door middel van op het oog kijken, trek je een lijn door naar de andere kant, en denk eraan ,boor eerst een klein gaatje op de plek waar de spijkers zitten. Sla elke spijker in het hout met een hamer, en zorg dat elke spijker even hoog is. Laat genoeg ruimte over zodat de jingles op en neer kunnen.

  Step 7: Optional Painting an the End Result

  I painted the stick after test fitting the nails. I used the color of my own samba group, but feel free to paint it in any way you want.
  After you're finished, play the rocar with a forward an backward motion. Stay in the rhythm and tempo!
  Have fun playing!

  Ik heb het hout nog gekleurd in de kleuren van mijn samba groep, voel je vrij om het in elke kleur te verven dat je zelf wilt.
  Als je klaar bent test hem uit! beweeg de schelpen in een voor en achterwaartse beweging. Je zult merken dat het een heel hard geluid geeft!
  Blijf in het ritme en tempo!,
  Veel plezier met spelen

  Share

   Recommendations

   • Audio Contest 2018

    Audio Contest 2018
   • Fix It! Contest

    Fix It! Contest
   • Halloween Contest 2018

    Halloween Contest 2018

   Discussions