Server Restore, Nordisk Spedisjon

Introduction: Server Restore, Nordisk Spedisjon

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Flytt Alle Ledninger

Flytt alle ledninger over til reserve-serveren.
Nettverkskabelen skal stå i den øverste av de to inntakene.
Husk strømkabelen.

Step 2: Slå På

Serveren vil starte opp, for så og slå seg av automatisk etter ca. 30 sek., når strøm tilkobles. Dette er normalt.
Trykk på Power-knappen på fremsiden av serveren og vent til serveren starter opp mot CD-platen.

Step 3: Klikk "Acronis Backup..."

Step 4: Klikk "Manage This Machine Locally"

Step 5: Klikk "Recover"

Step 6: Klikk "Select Data"

Step 7: Klikk "Browse"

Step 8: Skriv Inn Path

Skriv inn path til NAS:
\\10.60.13.101\Server backup
og klikk "OK".
NB: backslash-tegnet \ får en ved å trykke < på tastaturet (ved siden av Z).

Step 9: Login Til NAS

Login:
Username: Admin
Fyll inn passordet.

Step 10: Velg Backup

Under "Archive view"; velg siste backup (dato "created").
Under "Backup contents"; velg "disks".

Step 11: Velg Disk

Velg "Disk 1"
Klikk "OK".

Step 12: Recover To...

Klikk "Required"

Step 13: Velg "Disk 1...."

Klikk "Disk 1.....", deretter klikk "OK".
NB! Det kan ta opptil ett minutt før "OK" blir aktivert.

Step 14: Start Restore

Klikk "OK" nede til høyre.
Restore vil nå starte automatisk.

Step 15: Restore Pågår

Tidsforbruk avhenger av datamengde. Ca. 30 min. opptil 1t.

Step 16: Restore Ferdig

Klikk "Close".

Step 17: Exit

Klikk "Actions" -> "Exit".

Step 18: Fjern CD-platen

Step 19: Reboot

Fjern CD-platen (NB!).
Klikk "Reboot".
Serveren vil nå restarte som normalt.

Step 20: Aktivere Hamachi

Logg inn.
Velg "Sikkerhetsproblem (ikke planlagt)". Klikk "OK".
Velg "Tjenester".
Høyreklikk på "LogMeIn Hamachi..." og velg "Start" (se bilde).
Vent til tjenesten har startet.
Lukk vindu.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Magnets Challenge

   Magnets Challenge
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  3 Discussions

  0
  captainpmh
  captainpmh

  3 years ago

  themes sageisu nrea dablei no rweig ian,s oiamun ablator eadit.

  0
  Warped1
  Warped1

  3 years ago

  I don't get it. Why is the text of this instructable in Norwegian, while Windows and the applications in the screenshots are obviously in English?

  0
  DIY Hacks and How Tos

  Welcome to Instructables. Thanks for sharing with the community.