Servocar

135

1

1

johdanto:

Servocar on arduinon avulla toimiva liikkuva ja esteitä väistelevä
ajoneuvo. Se liikkuu kahden servomoottorin voimalla. Servomoottoreihin on liitetty pyörät, joihin on laitettu teippiä päälle pitoa antamaan. Esteiden väistely onnistuu analogisella etäisyyssensorilla. Sensori havaitsee esteen puolen metrin päästä. Esteen havaittaessa renkaat lähtevät pyörimään toisiin suuntiin, jolloin auto kääntyy ja jatkaa liikettään. Se on helppo tehdä.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Tarvittavat Osat:

1. Arduino

2. 2 kpl servomoottoria

3. 1 kpl analoginen etäisyyssensori

4. 1 kpl 9v patteri

5. sähköjohtoja

6. 1 kpl koekytkentälevy

7. teippiä

8. pahvia

9. 1 kpl USB 2.0 kaapeli A-UROS/B-UROS

Step 2: Ohjelmointi

#include
int _ABVAR_1_speedleft = 0 ; int _ABVAR_2_speedright = 0 ; int _ABVAR_3_speedright2 = 0 ; Servo servo_pin_9; Servo servo_pin_10;

void setup() { servo_pin_9.attach(9); servo_pin_10.attach(10); }

void loop() { _ABVAR_1_speedleft = 180 ; _ABVAR_2_speedright = analogRead(2) ; if (( ( _ABVAR_2_speedright ) > ( 220 ) )) { _ABVAR_3_speedright2 = 180 ; } else { _ABVAR_3_speedright2 = 0 ; } servo_pin_9.write( _ABVAR_1_speedleft ); servo_pin_10.write( _ABVAR_3_speedright2 ); }

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • Robotics Contest

   Robotics Contest

  Discussions

  None
  Swansong

  2 years ago

  Hyvää työtä :)