Tel Büküm Makinesi - Wire Bending Machine

2,437

14

5

Introduction: Tel Büküm Makinesi - Wire Bending Machine

About: Mechanical Engineer

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Projem.

This is my graduation project.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Tasarım Ve Çizim - Design and Drawing

Çizimler SolidWorks kullanılarak yapılmıştır.

Step 2: Malzemeler Ve Bileşenler - Materials and Components

-Arduino Uno

-SAE Step Motor

-TB6560 Step Motor Sürücü

-A4998 Step Motor Sürücü

-16x2 Lcd Ekran

-Trafo

Step 3: Montaj - Assembly

Step 4: Sonuç - Result

Move It

Participated in the
Move It

Mind for Design

Participated in the
Mind for Design

Be the First to Share

  Recommendations

  • Cardboard Speed Challenge

   Cardboard Speed Challenge
  • Sculpting Challenge

   Sculpting Challenge
  • 3D Printed Contest

   3D Printed Contest

  5 Discussions

  0
  haymana
  haymana

  4 years ago

  Tebrik ederim...

  0
  Teknolim
  Teknolim

  4 years ago

  Teşekkürler güzel yorumun için.

  0
  eokman1
  eokman1

  4 years ago

  Brova kardeşim, emeğine sağlık. Gayet başarılı ve gurur verici. Türkçe yazman ingilizce bilmeme rağmen başarılı.

  0
  oguzsalar
  oguzsalar

  4 years ago

  adam Türkçe yazmis adi ya :D

  0
  Teknolim
  Teknolim

  Reply 4 years ago on Introduction

  Her zaman her yerde önce Türkçe ;)