The Walking Path

Introduction: The Walking Path

The walking path is de manier om een lokaal of uitgang te vinden op het IBB (Utrecht)

Zoals in het filmpje onderstaand te zien is het zodanig vormgegeven dat het makkelijk vast te houden is. Er wordt gebruik gemaakt van 4 led lampjes en 2 geluidssensoren die elk een andere toon aangeven. Deze toon is afhankelijk of u links of rechtsaf moet slaan.

Het is de meest eenvoudige manier om de weg te vinden op het IBB te Utrecht.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Arduino Contest 2020

   Arduino Contest 2020

  Discussions

  0
  DIY Hacks and How Tos

  Cool project. You can make the video easier for people to view by uploading it to a site like YouTube and embedding it on the page using the Embed Video tool in the step editor.