Upcycling Project 12 Years

410

4

Introduction: Upcycling Project 12 Years

About: Registered MAD!

With Upcycling Project we plan to educate children and young people especially, on topics such as clean sea, green energy, natural farming.

Mit Lebensmittelzeitung Upcycling Projekt planen wir, Kinder und Jugendliche zu erziehen zu Themen wie sauberes Meer, grüne Energie und natürliche Landwirtschaft.

İleri Dönüşüm Projesi kapsamında,çocuk ve gençleri özellikle temiz deniz, yeşil enerji, doğal tarım gibi konularda eğitmeyi düşünüyoruz.

We teach them what can be designed intensively with scrap materials.

Wir lehren sie, was man sich intensiv mit Schrott ausgelegt sein.

Yoğun olarak hurda malzemelerle neler tasarlanabileceği öğretilecek.

Some of these projects will be daily and some seasonal.
When children start a project they can be pass on their studies to the new colleagues.

Einige dieser Projekte werden täglich und einige saisonale sein.
Wenn Kinder beginnen ein Projekt sie kann passieren auf ihr Studium zu den neuen Kollegen.

Bu projelerden bazıları günlük bazıları da dönemsel olacak.
Projeye başlayan çocuklar yeri geldiğinde yeni gelen arkadaşlarına çalışmalarını devir edecek.

All work will be posted on the project web portal.
So guys can watch the work progress and they can also to communicate.

Alle Arbeiten werden auf der Projekt-Webportal veröffentlicht werden.
Also Jungs können den Arbeitsfortschritt zu beobachten und sie können auch zu kommunizieren.

Tüm çalışmalar proje web portalında yayınlanacak.
Böylece çocuklar ilerleyen çalışmaları izleyip iletişimde bulunabilecekler.

Step 1: Basic Project Case

Electric Canoe
Elektrikli Kano

Many other projects will be constructed under the umbrella of electric canoe.
Diğer birçok proje elektrikli kano şemsiyesi altında gerçekleştirilecek.

kano-300x276

Plastiki… Traveling around the world!
Plastiki… Dünyayı dolaştı!

theplastiki


PET bottle rescue dog
Pet şişeli kurtarma köpeği

can-yelegi-2


Poor banana
Gariban muz

kano-sise-21-300x218

Step 2: Examples of the Subprojects

Boat painting - Kayık boyama

Small Sail - Küçük yelken

Electric motor - Elektrik motoru

Electrical installation - Elektrik tesisatı

Electronic circuitsElektronik devreler

Solar panel - Güneş paneli

PET thermos - Pet termos

Fresh water - Tatlı su

Solar cooker - Güneş ocağı

Step 3: Priority Projects

Sea - Deniz

Sailboat - Yelkenli
Electric canoe - Elektrikli kano

Sun - Güneş

Solar cell - Güneş pili
Solar panel - Güneş paneli
Sun and heat - Güneş ve ısı

Wind - Rüzgar

Generator - Jeneratör
Wing sail - Kanat yelken
Windmill - Yel değirmeni

Farming

Natural farming - Doğal tarım
Vertical farming - Dikey tarım
Seed research - Tohum araştırmaları
Planting and maintenance - Dikim ve bakım

Animal - Hayvan

Maintenance - Bakım
Animal shelters - Barınaklar
Health - Sağlık

Step 4: Scrap Collection Points

Small industry - Küçük sanayi

Hotels - Oteller

Restaurants, buffets, bars, tea garden - Lokanta, büfe, bar, çay bahçesi

Complex buildings - Siteler

State Organizations - Devlet kuruluşları

Municipalities - Belediyeler

Port - Liman

Boats - Tekneler

Step 5: Trainers

Captaincy - Kaptanlık

Boat building - Tekne yapımı

Motor - Motor

Construction - İnşaat

Carpentry - Marangozluk

Smithery - Demircilik

Science - Bilim

Computer and internet - Bilgisayar ve internet

Upcycling transformation management - İleri dönüşüm yönetimi

Artistic works - Sanatsal çalışmalar

Music - Müzik

Step 6: Sponsors

Enterprises - Şirketler

Public institutions - Kamu kurumları

Foundations and associations - Vakıf ve dernekler

Cooperatives - Kooperatifler

Individuals - Şahıslar

Step 7: Advisors

Finance - Finans

Thought systems - Düşünce sistemleri

Project management - Proje yönetimi

Camp management - Kamp işletmesi

Public relations - Halkla ilişkiler

Project management - Proje yönetimi

Permits - İzinler

Transportation - Ulaşım

Natural agriculture and livestock - Doğal tarım ve hayvancılık

Step 8: Needs List

Investment expenses - Yatırım giderleri

Project materials - Proje malzemeleri

General expenses - Genel giderler

Trainer fees - Eğitmen ücretleri

Volunteers spending - Gönüllü harcamaları

Food - Yemek

Treat - İkram

Transportation - Ulaşım

Step 9: Example Project Cost

Example Project Cost = 480 TL (Turkish Lira)

Step 10: Result

The importance of this project is to start the community move.
Bu projede önemli olan toplumu ayağa kaldırıp harekete geçirmek.


Building a boat is math, physics and chemistry.

Kayık yapmak matematiktir, fizik ve kimyadır.

You can go fishing and no hunger.
Balık tutarsın, aç kalmazsın.

PET bottle is oil … Beer cans are aluminum.
Attığın pet şişe petrol… Bira kutusu alüminyum.

Collect 1 truck plastic bottle… Chinese scrap man will come!
1 kamyon pet şişe topla… Çinli hurdacılar peşine düşsün!

They are sending you a pressmashine immediately.
Hemen pres makinesi yolluyorlar.

The world’s largest market is scrapped.
Dünyanın en büyük piyasası hurdadır.

Left sacks to the coffe shop and hotels and say just that:
Otellere, kahvehanelere çuval bırak ve sadece şunu söyle:

“Throw everything into it!”
“At her şeyi içine!”

Feed chickens wit tomatoes, feed fish, the best fertilizer of the world!
Atılan domatesler tavuk besler, balık besler, dünyanın en iyi gübresidir!

Only a small van and electric vehicles needed…
Sadece ufak bir kamyonet ve elektrikli araç gerekiyor…

Be the First to Share

  Recommendations

  • Mason Jar Speed Challenge

   Mason Jar Speed Challenge
  • Pumpkin Challenge

   Pumpkin Challenge
  • Halloween Contest

   Halloween Contest

  Discussions