Vier Op 'n Rij

Voor een trouwfeest van vrienden en een verjaardag van iemand uit de familie, besloten we een vier op 'n rij te personaliseren met hun persoonlijke data en boodschap in.

We zijn vertrokken van een bestaand document dat we dan zelf hebben aangepast met de hartjes ipv de rondjes en de boodschap er in.

2e stap was het in elkaar zetten van de spelborden. Deze zaten redelijk nipt en hoefden dus niet meer gelijmd te worden.

3e en laatste stap: het schilderen van de speelmunten. We hebben dit met een verfrolletje gedaan.

En dan inpakken maar!

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest
  • CNC Contest

   CNC Contest

  Discussions