Visuino PID Brushes Motor Control and Encoder

Introduction: Visuino PID Brushes Motor Control and Encoder

About: Hi i like arduino projects and visuino

Dzisiaj pokażę wam jak podłączyć servomotor szczotkowy z enkoderem optycznym do naszego arduino uno albo mega. Today I will show you how to connect a brush servo motor with an optical encoder to our arduino uno or mega.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Servomotor kupiłem stąd: Link to the servomotor: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fitm%2FDC-3V-12V-130-Servo-Gear-Motor-32-line-AB-Phase-Encoder-Code-Disk-Speed-Motor-%2F262388464351&h=AT0jb5Jbqh6W425m8mif4D-UyNeHS7UBWL9BqKRKJKmwmF_5eqJ-Dn6MADw1YKTPyNtkqkkzniCwH6N9pH9MC_jWAhXcy11LtitBieWD0vK2RJG89wPNPWW7yhRE9W3NqfJV&s=1

Step 2:

Need to buy driver for motor like here : Trzeba kupić driver jak tutaj : http://r.twenga.co.uk/g1.php?t=253100295151&site_id=9720237&cat_id=42889&s_s=1500&turl=aHR0cDovL3JvdmVyLmViYXkuY29tL3JvdmVyLzEvNzEwLTUzNDgxLTE5MjU1LTAvMT9mZjM9NCZwdWI9NTU3NDYzMTY2MiZ0b29saWQ9MTAwMDEmY2FtcGlkPTUzMzgyNDMzMDUmY3VzdG9taWQ9Jm1wcmU9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5lYmF5LmNvLnVrJTJGaXRtJTJGSC1icmlkZ2UtU3RlcHBlci1Nb3Rvci1EdWFsLURDLU1vdG9yLURyaXZlci1Db250cm9sbGVyLUJvYXJkLUhHNzg4MS1BcmR1aW5vLSUyRjI1MzEwMDI5NTE1MQ==&s_ap=1o1&s_crid=240125389575&s_d=c&s_tid=pla-402737810076&s_adid=51861435564&s_cid=1017976262&s_oid=253100295151&s_pid=402737810076&s_mcid=122356520&s_adtype=pla&gclid=CjwKCAjwgr3ZBRAAEiwAGVssnV2IWjJQNmgEQ6m71s8yGEK2h9m_cErB5YLkqUQ5shgwGXqa7S-sxBoCJQ0QAvD_BwE

Step 3:

Diagram connections to the arduino MEGA or UNO on the image Diagram połączenia do arduino MEGA. Może być też UNO na obrazku.

Step 4:

Napięcie oraz prąd pobierane przez układ.

Step 5:

Użyję go do sterowania protezą. I will use it to control the prosthesis.

Colors of the Rainbow Contest

Participated in the
Colors of the Rainbow Contest

Be the First to Share

  Recommendations

  • LED Strip Speed Challenge

   LED Strip Speed Challenge
  • Sculpting Challenge

   Sculpting Challenge
  • Clocks Contest

   Clocks Contest

  Discussions