Weerwolven in Hout

Dit spel is gemaakt om mee te kunnen nemen en gebruiken met jongeren op cursussen en vakanties.

Het spel kan tegen een stoot en kan heel lang mee.

Je zou het ook kunnen gebruiken als bierviltje :-)

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Ontwerp

Het ontwerp is gebaseerd op het origineel spel: Weerwolven van Wakkerdam

Step 2: Dit Is Het Eind Resultaat

Na enkele uren lasercutten is dit het resultaat :-)

Be the First to Share

  Recommendations

  • Instrument Contest

   Instrument Contest
  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest
  • STEM Contest

   STEM Contest

  Discussions