Winter Is Coming - We Need to Take Care of Dragon-dogs

1,043

2

2

Introduction: Winter Is Coming - We Need to Take Care of Dragon-dogs

The dogs did not have to lick the ice in the bowl. - Żeby psiaki nie musiały lizać lodu w misce.

Step 1: What We Need- Co Potrzebujemy?

1. Metal water bowl for animals - miska na wodę dla zwierząt

2. Two thermostats 5 degrees C - dwa termostaty 5 stopni C

3. Few female Insulated Electrical Crimp Terminal Connectors- kilka złączek zaciskanych żeńskich izolowanych elektrycznie 6,3mm

4.Transformer for led 12V 5-15W - transformator do led 12V 5-15W

5. Electrical wiring, I chose the standard 1.5 mm2 - Przewody elektryczne, ja wybrałem standardowe 1,5 mm2

6. Plate of some hard plastic with a diameter like a bowl - Płyta z jakiegoś twardego tworzywa sztucznego o średnicy takiej jak miska

7. Rubber insulation - izolacja kauczukowa

8. Silicone heating panel - silikonowa mata grzewcza 5-15W

Step 2: Installation - Montaż

1. In the middle of the bottom of the bowl stick the heater - Na środku spodu dna miski przyklejamy grzałkę

2. Two thermostats stick on the sides from the bottom of the bowl so that they do not protrude below the bottom of the bowl. In order not to glue, we glue the masking tape wrapped. - Dwa termostaty przyklejamy na bokach od spodu miski tak aby nie wystawały poniżej dna miski. Żeby klej nie spłynął przyklejamy taśmę maskującą zawiniętą.

3. We connect thermostats in parallel. Connect one end of the cable to the one end of the heater. To the second wire from the heater, we attach a transformer on the 12V side. The second transformer terminal (12V) is connected to the second thermostat terminal. The primary side of the transformer (230V) is connected to the 230V line socket. - Łączymy termostaty równolegle. Do ich jednego końca dołączmy jeden z przewodów od grzałki. Do drugiego przewodu od grzałki dołączamy transformator po stronie 12V. Drugi zacisk transformatora (12V) łączymy z drugim zaciskiem termostatów. Stronę pierwotną transformatora (230V) łączymy z kablem zakończonym wtyczką do gniazda 230V.

4. Combined thermostats ensure that the bowl is warm if the temperature on any of the opposite sides of the bowl drops below 5 degrees Celsius. - Termostaty połączone równolegle zapewniają grzanie miski jeśli temperatura na którymś z przeciwnych brzegów miski spadnie poniżej 5 stopni C.

Step 3: Verification - Sprawdzenie

In the picture above, current measurements with the heater operating - without turning off heats up to 78 degrees C. - Na zdjęciu powyżej pomiary prądu przy działającej grzałce - bez wyłączenia nagrzewa się nawet do 78 stopni C.

Step 4: The End - Zakończenie

I insulated the bottom of the bowl to save on the current and closed the hard plastic. I had only such large clamps available for connecting ventilation ducts. It does not look bad. - Zaizolowałem dno miski żeby zaoszczędzić na prądzie i zamknąłem twardym tworzywem sztucznym. Miałem do dyspozycji tylko takie duże klamry stosowane przy łączeniu kanałów wentylacyjnych. Nie wygląda źle.

Step 5: Clip - Klamra

Step 6: Ready Bowl - Gotowa Miska

Step 7:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Exercise Speed Challenge

   Exercise Speed Challenge
  • Pocket-Sized Speed Challenge

   Pocket-Sized Speed Challenge
  • Super-Size Speed Challenge

   Super-Size Speed Challenge

  2 Discussions

  0
  DashQ
  DashQ

  2 years ago

  What kind of dogs do you have? I have a rescued dog that looks just like your dark grey one!

  0
  gm280
  gm280

  2 years ago

  I surely hope people do think about and take care of their furry friends. They are 24/7/365 giving animals that love you regardless what. But think about them since cold weather is now upon us. How can anyone not love a dog? IDK