Wooden Spoon Turkey

Introduction: Wooden Spoon Turkey

About: Registered MAD!

I planed converting the scrap pine wood to a spoon.

The pine tree is actually not very suitable for making spoons.

This is the first test…

Elimde kalmış olan çam kerestesini
kaşığa dönüştürmeyi düşündüm.

Çam ağacı aslında kaşık yapımı için pek uygun değil.

Bu ilk deneme…

Step 1: Cutting

I cut rough sections with mitre saw.

I cut it with jigsaw that the mitre saw can not reach.

I used another spoon as a mold.

I cut some sections with hand saw

Kaba bölümleri gönye testere ile kestim.

Gönye testerenin ulaşamadığı yerlere
dekupaj ile devam ettim.

Kalıp olarak elimde var olan
bir başka kaşığı kullandım.

Bazı bölümleri el testeresi ile kestim.

Step 2: Carving

Rough carving process
made with angle grinder.

Fine carvings
was done with hammer and chisel.

Kaba oyma işlemleri
spiral ile yapıldı.

İnce oyma işleri
çekiç ve keski ile yapıldı.


Step 3: Final

İn my country the masters use boxwood, oak or pear trees for construction of spoon.

Construction of wooden spoons is an art in Turkey Anatolia.

Since Seljuk Empire masters are building spoons in Konya.

They are making them with small adze and rasp.

Kaşıkçılık, Anadolu'nun bazı yörelerinde günümüzde de sürdürülen el sanatlarındandır.
Kaşık yapımı Konya'da Selçuklular döneminden bu yana sürdürülmektedir.
Şimşir, meşe ve armut gibi ağaçlar kullanılmaktadır.
Kullanılan aletler küçük keser ve törpüdür.

In the video... The Turkish spoon dance!

Be the First to Share

  Recommendations

  • Puzzles Speed Challenge

   Puzzles Speed Challenge
  • CNC Contest 2020

   CNC Contest 2020
  • Secret Compartment Challenge

   Secret Compartment Challenge

  Discussions