Knex Ball Machine

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Toren 1

de toren is 13 blauwen staafjes hoog

Step 2: Toren 2

de toren is 7 blauwen staafjes   en 1 grijze hoog

Step 3: De Baan

Step 4: Het Tussen Stuk

Step 5: De Baan Aansluiten

Step 6: De Ketting

het  zijn 84 ketting stukjes

Step 7: Klaar

nu je klaar bent kun je de ballen pakken en uit gaan probeeren

Be the First to Share

  Recommendations

  • CNC Contest

   CNC Contest
  • Teacher Contest

   Teacher Contest
  • Maps Challenge

   Maps Challenge

  2 Discussions