Knex Path Changing (dutch)

Introduction: Knex Path Changing (dutch)

About: hoi ik ben nederland maar je parle francias and i speak english dus ik kan alle comments in die talen beadwoorden heb ook twitter @wilbertwillebi daar zet ik mijn nieuwe dingen op je kunt mij helpen als je...

ik heb par pad veranderingen gemaakt

dus kijk naar de foto's en gebruik het

 de eerste is gelijk de opening foto's van buis naar simpel pad

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Van Simpel Pad Naar Smal Pad (en Andersom)

Step 2: Van Smal Pad Naar Smal Pad Met Zij Dingen

Step 3: Van Smal Pad Naar Rail

Step 4: Van Smal Pad Naar Grijs Pad


Be the First to Share

  Recommendations

  • Magnets Challenge

   Magnets Challenge
  • Snow Challenge

   Snow Challenge
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  5 Discussions

  0
  wde dijk
  wde dijk

  6 years ago on Introduction

  when you have some more paths say it here (english
  Si vous avez d'autres chemins dire ici )francias
  *