Temporary Graffiti

3,416

4

9

Deze tool is gemaakt om in openbare parken en grasvelden teksten te maaien, een tijdelijke graffiti of een vrijheid van meningsuiting. Een grasmaaier die je kan meenemen in je rugzak en zo ongemerkt je gang kan gaan.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Slijpen

Slijp met een slijptol de grasmaaier op de lijnen in drieen.

Step 2: Slijpen En Lassen

Haal nu de slijpschijf door lijn 3. Doe dit ook bij lijn 2, let wel op wil je kleinere of grotere teksten zet de lijn dan op een andere plek. Je bepaalt dus zelf de grootte van de maaier, maar ook de tekst.

Daarna las je de losse onderdelen weer aan elkaar zodat de basis van de handmaaier klaar is.

Step 3: Meten

Meet de lijn boven de maaier op, zodat je weet hoever de handvaten en verlengstuk moeten worden afgezaagd.

Step 4: Slijpen En Lassen 2

Haal de slijpschijf door de rode lijnen op de tekening. Voor de zwarte lijn geld dat je zelf bepaald op welke hoogte je hem doorslijpt, afhankelijk van de grootte die je de maaier wil geven. Las dan deel 1 en 3 weer vast.

De afstand die gemeten is bij de vorige stap moet je leggen op de onderkant van deel 3 en slijp weg wat teveel is. Daarna kun je ook de laatste onderdelen vast lassen en is de maaier klaar.

Step 5: Tijdelijke Graffiti

Nu de grasmaaier klein en handzaam is geworden kun je in ieder park of grasveld je teksten of tekeningen maken. Ook kun je lijnen maken voor je potje voetbal met je vrienden.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Art Skills Challenge

   Art Skills Challenge
  • Make it Move

   Make it Move
  • Teacher Contest

   Teacher Contest

  9 Discussions

  I don't speak the language (is it dutch?) but this is what i've deduced.

  Intro:
  “This tool is intended to be used to mow drawings in open parks and grass fields, for doing graffiti as a means of freedom of expression. One grass mower like this can be taken around covertly like in a rucksack.”

  Step one:
  “Cut the mower in 3, along the lines shown in the pic.”

  Step 2:
  “Cut along the lines marked 3, and 2. Note that if you want to make the mower a different size, draw the lines in a different place. This determines the size of the mower but also the text you'll create with it.
  Then attach [I presume weld] the loose pieces to eachother so that the basis of the mower is done.”

  Step 3:
  “Measure a line above the mower so that you know the length that the handle has to be sawn off at.”

  Step4:
  “Cut along the red lines in the drawing. And along the black line at whatever length want for your own mower. Then join [presume weld] piece 1 and 3.
  Using the measurement you made in the previous step, determine the length of piece 3 and cut the extra away. Then attach [weld] the last bottom bit on, and the mower is finished.”

  Step 5:
  "The new reduced-size handy grass mower is meant to be used for drawing / art in the public park or grass field. Also to create your own pitches for playing football with friends."

  0
  None
  larryqa

  10 years ago on Introduction

  i dont undastand A word not 'one' word no offence

  0
  None
  lukeyj15Rob K

  Reply 10 years ago on Introduction

  Pretty graphically solved. Has it itself also already tried out you? seems me beautiful also examine the photograph of it. Mischien in the future?? Is what he said in the above comment

  0
  None
  lukeyj15kiremo

  Reply 10 years ago on Introduction

  the translation of that is something around the lines of is correct therefore entirely nothing of he by seelen

  0
  None

  Leuk grafisch opgelost. Heb je het zelf ook al uitgeprobeerd? lijkt me mooi om ook de foto's daarvan te bekijken. Mischien in de toekomst??

  0
  None
  rc jedi

  10 years ago on Introduction

  instead of mow, fertilize it. I mean, from the bag, not your bowels. That would be...........er........ah... sorry.......lost my mind for a moment.