author
Joined July 15th, 2013
Czym są stopy procentowe definiowane przez NBP i w jaki sposób oddziałują na nasze kredyty, lokaty? Większa część osób przeciętnie nie ma pojęcia o tym czym są dokładnie stopy procentowe określane odgórnie i jak one oddziałują rzeczywiście na nasze bytowanie. Większa część osób, jakie przeciętnie spytasz o to czym są stopy procentowe, pewnie udzieli odpowiedzi, że stopy procentowe to coś, co charakteryzuje wysokie oprocentowanie kredytu gotówkowego, lub też jest to współczynnik wyznaczany prz... Read More »

Tell us about yourself!

Complete Your Profile
  • 5 years ago

    Alicessa joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed