author
2Instructables409Views2CommentsJoined November 14th, 2016

Tell us about yourself!

Complete Your Profile
 • Echaide's instructable Electro-pneumatic Futbolin's weekly stats: 2 years ago
  • Electro-pneumatic Futbolin
   132 views
   3 favorites
   0 comments
 • Echaide's instructable Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratu's weekly stats: 2 years ago
  • Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratu
   25 views
   1 favorites
   3 comments
 • Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratu

  it is one project to school

  View Instructable »
 • Arduinoa Erabiliz Motorra 2 Aldetara Biratu

  /* 2 Pultsadorekin 2 errele pistu. Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da. pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea erabilizta berriz errele 2 pistuko da. Zirkuitua: * Errelea2 pin 4-en sartuta * Errelea1 pin 2-en sartuta * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta */// Konstante hauek ez dira aldatuko. // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira:const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pinaconst int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pinaconst int relePin2 = 4; // Errele1en pinaconst int relePin1 = 2; // Errele2an pinaint botoia1=0;int botoia2=0;void setup () { pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta pinMode (relePin2, OUTPUT); pinMode (pulsa...

  see more »

  /* 2 Pultsadorekin 2 errele pistu. Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da. pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea erabilizta berriz errele 2 pistuko da. Zirkuitua: * Errelea2 pin 4-en sartuta * Errelea1 pin 2-en sartuta * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta */// Konstante hauek ez dira aldatuko. // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira:const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pinaconst int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pinaconst int relePin2 = 4; // Errele1en pinaconst int relePin1 = 2; // Errele2an pinaint botoia1=0;int botoia2=0;void setup () { pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta pinMode (relePin2, OUTPUT); pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta pinMode (pulsador2, INPUT); Serial.begin(9600);}void loop () { botoia1=(digitalRead(pulsador1)); Serial.print("Botoia 1: "); Serial.println(botoia1); botoia2=(digitalRead(pulsador2)); Serial.print("Botoia 2: "); Serial.println(botoia2); Serial.println(" "); if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu } else{ digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu } if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu } else{ digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu } delay(500);}

  View Instructable »