author
W dochodzeniach eksperymentalnych potwierdzono leczniczy wpływ na układ moczowo-płciowy, jak oraz na układ podwzgórzowo-przysadkowy przysadki mózgowej. Najprawdopodobniej dawniej cyganie kupowali z karbieńca pospolitego barwnik, w motywu przyciemnienia swojej skóry, stąd niekiedy oznacza się tę roślinę cygańskim ziołem. Karbieniec pospolity należy do rodziny jasnotowatych zaś jest ziołem wieloletnim.
  • joined instructables

    bedwynzbcn joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed