author
Znajduje on w moczu hormonu Beta hCG, czyli gonadotropinę kosmówkową. Należałoby ponad schylić się nad problemem fałszywego testu ciążowego. Testy ciążowe wyszukują w organizmie hormon hCG, który przemawia tylko to, kiedy jesteś w ciąży. Jest którakolwiek z metod, bo na odległości lat polepszały się one wespół ze rozwojem świadomości, i i wraz z dziełem własnych metod.
  • joined instructables

    d2idcjh708 joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed