author
Thu mua lap top cũ là gì? Khái niệm laptop cũ qua tay là những chỉ những chiếc laptop cũ đã được sử dujg và bán lại cho người khác 1 cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Vì là mua đồ cũ nên các bạn cần cân nhắc cũng như lựa chọn kỹ càng, cẩn thận về vấn đề này. Hình thức sắm bán laptop cũ qua tay trực tiếp là lúc người mua và người bán với nhu cầu và họ ký hợp đồng, bán lại cho nhau một cách trực tiếp. trong khi đó, hình thức sắm gián tiếp là khi người bán bán máy cho những đại lý, shop và người ua...
  • joined instructables2 days ago

    f6ztgkb707 joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed