author
4CommentsJoined January 28th, 2008
Konstintresserad Arkitekt med regelbundna gymvanor. Har fått jobb på Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad som planarkitekt:-) Äntligen....