author
Buffalo
Możemy to sprawdzić który płyn jest przeznaczony do bliskiego auta przez producenta. Ważną rolą układu chłodzenia, stanowi podparcie optymalnej temperatury produkcji silnika w jakichkolwiek warunkach.
  • joined instructables

    oblontous832 joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed