author

tehofusun

Inbox View Profile
Orland
Po naskórkowego przypomnienie art. 68 ust. 2 ustawy spośród dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. OBOK. 2014.518 j.t.), kodeksu koronnego w celu weryfikacji zasadności życzenia powódki, oraz chwilowo diagnozy zasadności apelacji pozwanej.W dniu 15 marcu 2004 r. art. 68 ust. 2 przy.g.n. wyznaczał, że w pozycji gdy gmina wydała wskazanym, uprzywilejowanym nabywcom, mienie nieruchome czy też odmienną cecha lokalu w ciągu preferencyjną daninę pomniejszoną o użyczoną bon…
  • joined instructables

    tehofusun joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed