918Views21Replies

Author Options:

Random fun Answered

Hi guys, just talk about anything here. Also post any funny images, vids, songs etc and have fun The Jamalam

Discussions

BallSack.

0
user
travw

8 years ago

Ju duhet të ketë absolutisht asnjë jetë. Ju keni kohë mënyrë shumë në duart e tuaja, nëse keni kujdes se çfarë në fakt kam thënë në një gjuhë të huaj ...

THIS IS ALBANIAN!!!

Ha i have a video I win =)


LOL!

My faves are :06, :22, :28, :34, :40, :49, 1:08, 1:25, 1:43, 1:49, 2:07, 2:17, 2:28, 2:43, 2:49, 2:52, 3:02, 3:14, 3:20, 3:38!

hello? is their no more random people !!!!!?????????

0
user
Mothys

9 years ago

.....

i love invader zim and kigdom hearts rulz 2 i had some mor but i cant finde them

thjsyttttsstytdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

THAT's HILARIOUS!!!!!

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!