Introduction: ĐỒNG HỒ LED KIM (LED Light Clock)

Với sự giúp đỡ của bác Hoàng Hiệp, bản đồng hề led kim hoàn thành đã được.

Với hợp đồng giữa đồng hồ kim , đồng hồ quả lắc và hào quang phật :)

Step 1: Sản Phẩm Hoàn Thiện.

sản phẩm hoàn thiện đúng ngày 28/12/2017 âm lịch :)

Step 2: Thành Phần Linh Kiện.

1 ic atmega 32 + dip 40

10 ic 74hc595 + dip 16

1 ds1307 +dip 8

12 tip 122

trở thanh 4k7

trở 220r

trở 1k

trở 10k

2 tụ 1000uf/25v

1 tụ 10uf/16v

2 tụ gốm 33

1 thạch anh 32.768

11 jump 8

2 jump 4

1 jump nguồn

3 nút nhấn chip

pin 3v + đế

nguồn 5v/5a

led rời 5mm. (nên mua led loại tốt nhất, led dởm hỏng ráng sửa nhé :)) )

Step 3: Mạch (Circuit)

Step 4: Mạch Hoàn Chỉnh

Bản Beta nên sẽ khách với mạch thực tế

Step 5: Nạp Chip (Loaded Ic)

IC Atmega32. set thông số nạp đúng như hình ảnh

Set sai, Tạch ráng chịu.

Step 6: Design and Connect

file thiết kế trên phần mềm corel X6

LINK tải tại đây nhé

Step 7: Phần Cột (Guide)

Chia 60 cột thành 5 phần chia bộ nhớ ABCDE chia 12h là phần đầu tiên của phần A nhé.
ta có các cột trong 5 phần như sau.

A1 B1 C1 D1 E1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

A5 B5 C5 D5 E5

A6 B6 C6 D6 E6

A7 B7 C7 D7 E7

A8 B8 C8 D8 E8

A9 B9 C9 D9 E9

A10 B10 C10 D10 E10

A11 B11 C11 D11 E11

A12 B12 C12 D12 E12

Step 8: Phần Vòng

Phần vòng. trong 5 phần A B C D E.

đưa 16 vòng của phần A ra kết nối với 2 ic 595.

đưa 16 vòng của phần B ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần C ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần D ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

đưa 16 vòng của phần E ra kết nối với 2 ic 595 tiếp theo.

Step 9: Test

  1. Kết nối tất cả các phần của mạch với phần hiển thị và nút nhấn.
  2. Cấp nguồn.
  3. Chờ mạch khởi động xong tiến hành điều chỉnh.
  4. Vào cài đặt thời gian, chỉnh thời gian về 12h00p01s next chỉnh ngày tùy thích :)), next.
  5. Thoát cài đặt.
  6. Ok vậy là nó chạy rồi đấy.

Chạy ổn định phết. Cụ thể.