Introduction: AMS BR Startup

Viktige punkt å huske på :

 • 8-pin battericonnector inn på batterikanne : Observer hullbilde på connector, og sett i rett vei. Unngå bruk av makt, viss en setter i feil kan en da forårsake en kortslutning. (se bilde ovenfor)

For å åpne batterikanne må du :

 1. Fjerne ventilpluggen FØR du åpner kannen.
 2. Montere ventilpluggen igjen ETTER du har lukket kannen. (Se bilde ovenfor)

Batteri MÅ kobles fra ROV, eller skrus av med bryter, etter endt bruk! Ellers tappes batteriet tomt og skades.

Step 1: Lading

Batteriet har 3 connectorer (Se bilde 1)

 1. "XT-90 Connector". Stor oransje. 2 pins. Leder hovedstrøm.
 2. "Balanse Connector". 5 pins. Overvåker hver enkelt celle i batteriet for trygg lading.
 3. Thermistor connector. Irrelevant.

Fremgangsmåte :

 • Sørg for at power switch på lader er av.
 • Sett balanseringsconnector fra batteriet i ladeport.
 • Koble XT-90 connector fra batteri sammen med XT90 connector fra lader (oransje)

Step 2: Start Lading

 • Skru på power switch på laderen. (Får du opp ERROR, skru den av og på igjen)
 • PROGRAM SELECT --> Lithium battery --> LiPo BALANCE CHG 10.0A 14.8V(4S)
 • Hold inne "ENTER" for å starte lading av batteriet. Laderen piper når ferdig eller ved feil.

Step 3: Tether Interface Til Kabeltrommel

Koble Dekkskabel mellom Kabeltrommel og "Fathom-X Tether Interface" (Blå boks)

Step 4: Tether Interface Til Laptop

Koble USB kabel mellom Fathom-X Tether Interface og Laptop.

Step 5: Tether Til ROV Step 1

 • Løsgjør tether fra sikringsvelcro på trommel.
 • Snu håndtak på trommel

Step 6: Tether Til ROV Step 2

 1. Observer hullbilde og IKKE bruk makt.
 2. Koble tether til ROV.

Ta vare på blindpluggene, legg de en trygg plass og monter tilbake etter bruk.

Step 7: Sikre Tether Før Bruk

 1. Monter sikringstau på sjakkel.
 2. Legg overskudds-tether under O-ringene på topp av elektronikk-kannen.

Step 8: Montering Av Batteri

 1. Skru ut vent-plugg fra batterikanne
 2. Lirk løs batterikanne-lokket.
 3. Koble sammen XT-90 Connector fra batterikanne-lokk og batteri.
 4. Før batteriet inn i batterikannen, og observer at ingen ledninger kan komme i klem før lukking.
 5. Monter batterikanne-lokk på plass.
 6. Monter ventil-plugg igjen.

Når batteriet kobles til kommer det følgende pip fra ROV om alt er OK :

 • Først 3 raske pip
 • Deretter 2 lengre pip (1 dypt og 1 høyt)

Step 9: Koble Til PS4 Kontroll

Monter PS4 Joystick enten ved bruk av trådløs USB adapter, eller ved bruk av Micro-USB kabel.

For å koble PS4 kontroll til trådløs adapter gjør følgende :

 1. Sett trådløs adapter i USB port på laptop
 2. Trykk på PS knappen på kontrollen.

Om prosessen feile, kan det være at kontrollen ikke er paret med trådløs adapter. Gjør isåfall følgende :

 1. Sørg for at trådløs adapter er montert i USB port på laptop
 2. Trykk trådløs adapter inn mot laptop og hold noen sekunder (den skal nå blinke blått, raskt)
 3. Kontroller : Trykk og hold inne "PS knapp" og "Share knapp" samtidig, til kontrollen blinker raskt.
 4. Kontroller lyser konstant når paret og OK.

Step 10: QGroundControl

 1. Åpne QGroundControl
 2. "Papirfly" symbolet viser ROV video under kjøring
 3. "Tannhjul" symbolet viser innstillinger
 4. "Ropert" symbolet kommer med varsler
 5. All info fra sensorer osv viser til høyre i vinduet under kjøring.
 6. Trykk på rød REC knapp i nedre høyre hjørnet for å ta opp rå-video under kjøring.

Step 11: Sjekkliste

Bruk sjekkliste pre-dive og post-dive.

Sjekkliste ligger i rapportsystemet, samt på engelsk i Operating Manual.


Viktig å sjekke at alle kabler er koblet til og at alle ventil-plugger er montert. Sjekk at batterikanne-lokk er helt inne.

Etter bruk spyl i ferskvann, mens thrustere går noen sekunder.
Thrustere er ikke oljekjølt, de kjøles av vannet under kjøring. Derfor viktig at man ikke kjører i fri luft i mer enn noen sekunder om gangen.

Send RUH og/eller ta kontakt med avdelingsleder ved problemer.