Introduction: Arduino Controlled Oscilators

deze beschrijving legt uit hoe je een of meerdere oscillator kunt bedienen met het gebruik van een arduino.

er is een lijst met benodigheden de hoeveelheid van de onderdelen verschilt voor het aantal oscsillators (zie afbeelding 3 voor alleen de oscillator)

wat is een geluids oscilattor?
het is een circuit die eentransistor gebruikt om pulsen uit te zenden in de vorm van geluid / stroom.
de grote van de capacitor word aangegeven in microfarad uF hoe kleinder de waarde hoe hoger de ferquentie van de pulsen die worden uitgezonden.

Step 1: Oscillator

het maken van de oscillator

in de eerste aafbleeding is het schema dat ik heb aangehouden bij het maken.
de 2e afbeelding is een test versie op een prototypeboard, de derde is het uiteindelijke onderdeel.

er is ook een video waar ik het geluid test.

Step 2: Het Controleren Van De Joystick

het is belangrijk om uit te lezen wat de waardes van de joystick zijn.
meet met een multimeter elke pin uit met elke pin en ga opzoek naar welke knop de weerstand op 0 zet.
vervolgens zul je deze waardes aan de arduino moeten koppelen.

Step 3: Joystick Met Arduino

hier is de code voor het aansturen van de ledjes via de joystick:

int ledPin = 11;
bool redbut = false; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); //defineer de joystick pinnen pinMode(A5, INPUT); //button pinMode(A4, INPUT); //joystick axis -x pinMode(A3, INPUT); //button pinMode(A2, INPUT); //button }

void loop() { // stop joystick waarden in een variable int value = analogRead(A4); int valuebutton = analogRead(A3); int redbutton = analogRead(A1);

//zend signaal uit naar 1 led gebaseerd op knop A3, als A5 niet 0 is schrijf A4 naar digital pin 9 anders schrijf A5 analogWrite(10,analogRead(A3)); if(analogRead(A5) != 0) { analogWrite(9,analogRead(A4)/4); } else {analogWrite(9,analogRead(A5));} //kijkt naar de waarde op Ao en zet een led op pin 11 aan, als A0 0 is zet de led uit en lees A2 uit naar pin 8 if(analogRead(A0) > 0) { analogWrite(11, 255); } else if (analogRead(A0)==0) {analogWrite(11, 0);} analogWrite(8,analogRead(A2)); // leest de rode knop waarden uit en kijkt of deze groter of kleiner is geworden. if(analogRead(A1) >redbutton +1 && analogRead(A1) < redbutton-1) { redbut = false; Serial.println("redbut = false"); } else if( redbut == false) { redbut = true; Serial.println("redbut = true"); } if (redbut == true) { analogWrite(10, analogRead(A4)/4); }

}

het is belangrijk om de pinnen die

verbonden zijn met de knoppen te verbinden met de analoge pinnen op de arduino. (zie afbeelding 1)

op afbeelding 2 is te zien hoe de pinnen zijn aangesloten op de arduino.

op afbeelding 3 is een schematische weergaven van het systeem.

Step 4: De Behuizing

stap 1

ga naar de kringloop winkel.

stap 2

vraag om de electronika bak.

stap 3

ga opzoek naar een mooie metalen doos om je synthesizer in te bouwen.

stap 4

maak gaten voor het inbouwen van de oscillators, arduino (met eventueel een powerbank) en speakers.

stap 5

versier de doos.

Step 5: Test De Machine

hier nog een korte video waarin de machine aangesloten is.