Introduction: Arduino Toggle Button Manual

Vi kommer att skapa en krets och tända en lampa med hjälp av en knapp. Det kommer ungefär bli som en lampknapp, man kan alltså tända och släcka med hjälp av samma knapp.

Börja med att gå in på Arduinos hemsida och gå in på software. https://www.arduino.cc/

Step 1: Ladda Ner Arduino

Scrolla ner lite på hemsidan och leta upp Arduino IDE ladda ner den som passar bra till din dator. Har du windows ladda ner den som är inringad på bilden.

Step 2: Bygg Kretsen

Kretsen är uppdelad i två delar den ena kollar ifall knappen släpper igenom ström med hjälp av den gula sladden som sitter i port 7. Den andra delen har bara hand om att tända lampan med hjälp av port 13 som vi senare kommer säga till att output ström med hjälp av vårt program.

Den första kretsen består av 3 sladdar en knapp och en resistor. Vi kopplar två av sladdarna till 5 V och grn (jord) vilket gör att vi kan göra den delen som är på sidan av knappen där lampan inte är. Vi sätter sedan den gula sladden på den andra sidan av knappen för att kunna få input alltså kolla om knappen släpper igenom ström eller inte. Resistorn sitter bara där för att vi inte vill ha 5 V rakt in i arduinon då den kan gå sönder.

Tänk på att sätt input sladden korsvis med 5 V sladden annars kommer det bli kortslutning.

Den andra delen av kretsen som har hand om lampan består av två sladdar en resistor och en lysdiod. Den ena sladden sätter vi i 13 och den andra i grn (jord). Vi sätter en resistor mellan lampan och port 13 sladden som kommer skicka ut 5 V. Resistorn har vi för att lampan inte ska sprängas.

Nu behöver vi bara koden!

Step 3: Starta Arduino

Tryck på Arduino ikonen som du antagligen har på skrivbordet om du inte har detta sök på arduino i startmenyn på datorns och starta programmet. Du kommer då se det som är på bilden, en void setup() och en void loop() detta två loopar funktioner som du kommer skriva programmet i sedan.

Step 4: Början Av Koden

Innan vi skriver något i void setup() definierar vi två variabler som vi kommer använda senare i programmet. Dessa är input och pinOn. input variabeln är av typen integer vilket man kan se eftersom det står int innan detta är då ett heltal. Denna kommer sedan användas för att se om knappen släpper igenom ström eller inte.

Den andra variabeln är pinOn denna har ett boolean värde vilket är true eller false. Denna kommer vi sedan använda för att säga till ardunio att tända eller släcka lampan.

I void setup() säger vi till den vad vi vill att de olika portarna ska ta hand om. pinMode(7, INPUT); betyder att port 7 ska ta hand om någon sorts input. Denna kommer sedan kolla ifall knappen har släppt igenom ström alltså den har blivit tryckt.

Step 5: Void Loop()

void loop() är den del av koden där man skriver allt som ska kollas flera gånger eller sådant. Det är här vi kommer kolla om knappen har släppt igenom ström och i sådana fall tända lampan alternativt släcka den.

I början sätter vi att variabeln input som vi deklarerade tidigare ska kolla ifall port 7 får input eller inte. Får den input blir input = 1 istället för 0.

Vi kollar sedan om input = 1 och om lampan är tänd eller släckt. Detta gör vi med hjälp av en if sats denna kollar ifall påståendena mellan parenteserna stämmer och gör dem det fortsätter vi och utför koden mellan krull parenteserna i detta fall sätter vi att pinOn ska bli tvärtom det den var innan alltså true om false och false om true. Det är detta som gör att det blir en togglebutton. Det är dock inte här lampan tänds utan här sätter man bara variabeln pinOn till true eller false.

I nästa if sats kollar vi helt enkelt bara ifall pinOn är true eller false och tänder lampan eller släcker den med hjälp av digitalwrite vilket säger till en port att skicka ut ström (port 12 i detta fall) om det är "HIGH" och att inte skicka ut ström om det är "LOW".

Step 6: Skicka Koden Till Arduino

När du har skrivit all kod klickar du på knappen högst upp som ser ut som en pil för att skicka över programmet till arduinon. Detta bör funka fel fritt om det inte funkar kolla ifall sladden mellan datorn och arduinon sitter i ordentligt. Gör den det gå in på verktyg och välj verktyg och tryck på port och välj den som syns där.

Nu bör allt funka!