Arduinoa Erabiliz Motorra 2 Aldetara Biratu

Introduction: Arduinoa Erabiliz Motorra 2 Aldetara Biratu

Arduinoa erabiliz motorra 2 aldetara biratzen du.

Step 1:

/*

2 Pultsadorekin 2 errele pistu.

Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da. pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea erabilizta berriz errele 2 pistuko da.

Zirkuitua: * Errelea2 pin 4-en sartuta * Errelea1 pin 2-en sartuta * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta

*

/ Konstante hauek ez dira aldatuko. // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira: const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina const int relePin2 = 4; // Errele1en pina const int relePin1 = 2; // Errele2an pina int botoia1=0; int botoia2=0;

void setup () { pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta pinMode (relePin2, OUTPUT); pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta pinMode (pulsador2, INPUT); Serial.begin(9600); }

void loop () { botoia1=(digitalRead(pulsador1)); Serial.print("Botoia 1: "); Serial.println(botoia1);

botoia2=(digitalRead(pulsador2)); Serial.print("Botoia 2: "); Serial.println(botoia2); Serial.println(" "); if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu } else{ digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu } if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu } else{ digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu } delay(500); }

Be the First to Share

  Recommendations

  • Potato Speed Challenge

   Potato Speed Challenge
  • Bikes Challenge

   Bikes Challenge
  • Remix Contest

   Remix Contest

  3 Discussions

  0
  DIY Hacks and How Tos

  Cool Arduino project. What kind of application are you using it for.

  0
  Echaide
  Echaide

  Reply 3 years ago

  it is one project to school

  0
  Echaide
  Echaide

  3 years ago

  /*
  2 Pultsadorekin 2 errele pistu.

  Kode honetan lortez duguna da 2 pultsadore erabiliz 2 errele martxan jartzea da.
  pin 7-an dagoen pultsadorea erabiliz errele 1 pistuko da, pin 8-ko pultsadorea
  erabilizta berriz errele 2 pistuko da.
  Zirkuitua:
  * Errelea2 pin 4-en sartuta
  * Errelea1 pin 2-en sartuta
  * Pultsadore1 5V-tik pin 7-ra konektatuta
  * Pultsadore2 5V-tik pin 8-ra konektatuta
  */

  // Konstante hauek ez dira aldatuko.
  // Pinen zenbakiak jartzeko erabiltzen dira:
  const int pulsador1 = 7; // Pulsadore1an pina
  const int pulsador2 = 8; // Pulsadore2an pina
  const int relePin2 = 4; // Errele1en pina
  const int relePin1 = 2; // Errele2an pina
  int botoia1=0;
  int botoia2=0;

  void setup () {
  pinMode (relePin1, OUTPUT); //Irteera bezela konfiguratuta
  pinMode (relePin2, OUTPUT);
  pinMode (pulsador1,INPUT); //Sarrera bezela konfiguratuta
  pinMode (pulsador2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  }

  void loop () {
  botoia1=(digitalRead(pulsador1));
  Serial.print("Botoia 1: ");
  Serial.println(botoia1);

  botoia2=(digitalRead(pulsador2));
  Serial.print("Botoia 2: ");
  Serial.println(botoia2);
  Serial.println(" ");

  if (botoia1== HIGH){ //pulsador1 goian badago
  digitalWrite (relePin1, LOW); //errele1 pistu
  }
  else{
  digitalWrite (relePin1, HIGH); //errele1 itzaldu
  }

  if (botoia2== HIGH){ //pulsador2 goian badago
  digitalWrite (relePin2, LOW); //errele2 pistu
  }
  else{
  digitalWrite (relePin2, HIGH); //errele2 itzaldu
  }
  delay(500);
  }