Introduction: Ball

Instructable

In deze projectmodule moesten we werken met open hardware platforms (zoals Arduino soortgelijke platforms). Binnen dit project moesten we kennis maken met de principes van Open Hardware, Open Design, Open Data, het werken met API’s en in bredere zin het werken met digitale fabricagetechnieken in een open lab context. Dit is een makkelijke instructable met vele opties om uit te bereiden. In deze instructable probeer ik jullie uit te leggen hoe je een bal licht kan laten geven wanneer je er met een lazer op richt.

Step 1:

Wat hebben we allemaal nodig voor dit project.

· Arduino (uno)

· Kabels

· Een LDR sensor

· Tape

· 2x Resistors (4.7k)

· Lazer

· Plastic bal

· Led

· 9v batterij

· Batterij connector

Je hebt geen extra gereedschap nodig om deze simpele uitleg te volgen. Houd er alleen wel rekening mee dat de plasticbal groot genoeg is om alles in te doen. Diameter zal ongeveer 10 tot 12 cm zijn.

`

Nu wel alles hebben kunnen we beginnen. Tijdens het uitwerken probeer alles zo compact mogelijk te houden. Het geheel moet namelijk in de plastic bal.

Step 2: Aansluiten

Zorg dat de setup klopt. Het aansluiten van de LED gaat

als volgt:

We gebruiken pin 3~ van de aruino. Bevestig deze aan de lange (+) kant van de LED. Connect de andere kant van de LED (-) aan de resistor. Verbind vervolgens de andere kant van de resistor door middel van een kabel aan de GRN-pin van de arduino.

De LDR sluiten we aan door deze aan de 5v pin van de aruidno te verbinden. De andere kant van de LDR verbinden we aan een resistor (4.7k) en deze geleiden we door naar de A0 pin van de arduino.

Als het goed is moet het er ongeveer zo uit zien.

Step 3: Tape

Tape vervolgens alle kwetsbare punten af.

Ik heb ervoor gekozen om een gestripte draad langs zowel de negatieve kant als de positieve (twee verschillende kabels) kant van de LED’s te verbinden. Zorg ervoor dat als je dit met een gestipte kabel doet de kabels van de positieve en de negatieve kant elkaar niet raken. Tape deze kwetsbare punten af. Op deze manier krijg je geen kortsluiting.

Step 4: Code

Sluit vervolgens de arduino aan op de computer en copy-past de volgende code:

int sensorPin = A0; // select de input pin voor de LDR

int sensorValue = 0; // variable om de waarde van de LDR in op te slaan

int led = 3; // LED output pin

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

sensorValue = analogRead(sensorPin);

Serial.println(sensorValue);

if (sensorValue > 900) { // waarde tussen 0 - 1023

Serial.println("LED light on");

digitalWrite(led,HIGH);

delay(5000);

}

digitalWrite(led,LOW);

delay(sensorValue);

}

Compileer en Upload de code naar de arduino. In de serial window kan je de waardes nu teruglezen. Zodra de waardes hoger dan 900 worden dan gaat het lampje branden. Deze zou je eventueel kunnen aanpassen naar gelieven. Houd er rekening mee dat dit een waarde van 0 tot 1023 moet zijn.

Step 5: Batterij

Koppel de arduino los van de computer en sluit nu de batterij aan op de arduino. Stop nu voorzichtig het geheel in de plastic bal en doe deze dicht.

Step 6: Reslutaat

Als het goed is heb je nu een bal die licht geeft als je met de laser er op schiet (probeer de LDR-sensor te raken).