Introduction: Bygg Din Egen Togglebutton!

Hur man bygger en togglebutton med hjälp av en dator, arduino, kopplingskablar, resistorer med 220Ω, en lysdiod och en strömbrytare.

Step 1:

Börja med att sammankoppla din dator och arduino med hjälp av en USB-kabel.

Step 2:

Dra en kopplingskabel från 5V uttaget på arduinon till en kopplingsplatta.

Step 3:

Placera en strömbrytare på samma rad som kopplingskabeln fast på mitten av kopplingsplattan. Notera att strömbrytaren inte är symmetrisk och att ström kan alltid flöda på sidorna där piggarna sticker lite utåt. Rotera strömbrytaren så att strömmen inte kan flöda över mitten av kopplingsplattan.

Step 4:

Sätt en resistor med motståndet 220Ω i samma rad som strömbrytaren men inte kopplingskabeln och dra den till en ny ledig rad på kopplingsplattan.

Step 5:

Dra sedan en kopplingskabel från resistorn tillbaka till ett uttag med namnet GND på arduinon. GND står för ground eller jordning på svenska och fungerar som en minuspol för strömmen.

Step 6:

Dra sedan en kopplingskabel från andra sidan av strömbrytaren till port 2 på arduinon. Nu kan arduinon känna ifall det flödar ström till uttag 2 och veta när vi trycker på knappen.

Step 7:

Sedan skall en ny kopplingskabel dras från uttag 13 till en ny rad på kopplingsplattan som gärna har lite plats brevid sig.

Step 8:

Fäst en resistor från kopplingskabeln till en ny rad.

Step 9:

Sätt sedan en lysdiod med anoden(det långa benet) i raden med resistorn. Om lysdioden är vänd åt fel håll kommer den inte att lysa när strömmen sätt på.

Step 10:

Till sist så fäst en kopplingskabel från lysdioden tillbaka till ett GND uttag på arduinon.

Step 11:

Nu är din togglebutton klar för att programmeras!