Chladni Plates

Introduction: Chladni Plates

Onze groep heeft een Chladni plaat gemaakt, hiervoor zijn de volgende stappen nodig

Supplies

Ijzeren plaat, 30x30x0.3 cm, dit is genoeg voor de 3 vormen

Bouten, 6 cm dik (2x)

Moeren (10x)

Houten Platen, 20x20 cm (2x)

Houten Balkjes, 20 cm (8x)

Bakje schroeven

Speakers (2x)

Versterker

Breaboarddraden (4x)

Step 1: Stap 1: Platen Snijden

Snij uit de grote aluminium plaat 4 kleinere platen.

Snij deze platen in 2 vierkanten, een van 20x20 cm en een van 25x25 cm, en tevens 2 driehoeken, met zijdes 20 en 25 cm.

Boor in het geometrische middelpunt van de kleinere platen een gat van 6 mm. (Het gat van de driehoek wordt bepaald door het snijpunt van de bissectrices)

Step 2: Stap 2: Aansluiting Van De Versteker Op De Boxen

Soldeer 2 breadboardkabels op de uitgang van de box.

Sluit de andere uiteindes van de breadboardkabels aan op de versterker. Let op de juiste

Step 3: Stap 3: Draagsysteem Voor De Plaat Maken

Snij een gat van 6mm in een dopje.

Steek door het gat een bout van 6mm, en schroef deze vast aan de dop.

Plaats vervolgens een tweede moer op cm hoogt van de speaker.

Leg op deze moer de plaat en plaats hierboven een derde moer om het geheel vast te schroeven.

Step 4: Stap 4: Bak En Basis Voor De Plaat

Neem een bak die groot genoeg is voor twee platen plus extra ruimte, deze bak zorgt ervoor dat er geen zout er buiten valt.

Neem een houten basis en maak twee houders voor de speakers. Hierdoor kunnen de speakers niet zelf bewegen.

Plaats in het midden van de basis de versterker.

Plaats om de versterker heen een plastic doos zodat de versterker niet vies wordt van al het zout dat er af trilt. PS zorg ervoor dat er wel gaten in zitten om al je kabels door heen te doen.

Step 5: Stap 5: in Elkaar Zetten En Testen

Plaats de speakers in de houders en lijm deze vast.

Sluit de versterker aan op een mobiel of computer.

Verhoog/verlaag de frequentie om nieuwe patronen te vinden

Be the First to Share

  Recommendations

  • For the Home Contest

   For the Home Contest
  • Big and Small Contest

   Big and Small Contest
  • Make It Bridge

   Make It Bridge

  Comments

  0
  kymyst
  kymyst

  3 years ago

  English translation
  Cut 4 smaller plates from
  the large aluminum plate. Cut these plates into 2 squares, one of
  20x20 cm and one of 25x25 cm, and also 2 triangles, with sides 20 and
  25 cm. Drill a 6 mm hole in the geometric center of the smaller
  plates. (The hole of the triangle is determined by the intersection
  of the bisectors) Solder 2 breadboard cables on the output of the
  box. Connect the other ends of the breadboard cables to the
  amplifier. Pay attention to the correct Solder 2 breadboard cables on
  the output of the box. Connect the other ends of the breadboard
  cables to the amplifier. Pay attention to the correct Cut a 6mm hole
  in a cap. Insert a 6 mm bolt through the hole and screw it to the
  cap. Then place a second nut at cm height from the speaker. Place the
  plate on this nut and place a third nut above it to screw everything
  together. Take a container that is large enough for two plates plus
  extra space, this container ensures that no salt falls out. Take a
  wooden base and make two holders for the speakers. This means the
  speakers cannot move themselves. Place the amplifier in the center of
  the base. Place a plastic box around the amplifier so that the salt
  does not get dirty from all the salt that vibrates. PS make sure
  there are holes in it to put all your cables through. Place the
  speakers in the holders and glue them down. Connect the amplifier to
  a mobile or computer. Increase / decrease the frequency to find new
  patterns