DEF 2019 Vleugel

Introduction: DEF 2019 Vleugel

Dit project is het perfecte experiment om te laten zien hoe het Bernoulli principe werkt en hoe de wervingskleppen aan het einde van een vleugel gebruik maken van wrijving om de vleugel omhoog en omlaag te duwen.

Step 1: Materialen En Gereedschap

Materialen:

· Styrodur 25cm x 25cm x 8cm (of een ander licht schuim dat makkelijk te snijden is met gloeidraad)

· Rietjes

· Massieve houten plank

· Aluminium spijlen 3mm dik en 55 cm lang

· Arduino Uno

· Arduino Servo

· Arduino Pot meter

· Bread board

· Stijf aluminiumdraad 3 mm dik

· Dun en makkelijk te buigen ijzerdraad

· Onderzetter (of gelijksoortig karton)

· Verpakkingstape

· 10 kurken

· Luchtblazer

Gereedschap:

· Kolomboormachine

· Thermische snijmachine met hete draad

· Lijmpistool

· Punttang

· Liniaal

· Mesje

· Freesmachine (optioneel)

· Schaar

· Printer

· Zwarte stift

Step 2: Vleugel Omtrek

Maak een word bestand met deze vleugel als afbeelding in het bestand dusdanig dat de lengte van de afbeelding ongeveer 14 cm is. Print vervolgens het bestand uit en knip de afbeelding uit.

Deze afbeelding kan dan gebruikt worden om op de styrodur om te trekken met de zwarte stift zoals in de foto.

Step 3: Vleugel Uitsnijden

Snijd met de thermische snijmachine langs de zwarte lijn van de stift zodat er een vleugel uitkomt. Meet dan met de liniaal een breedte af van 18 cm op de uitgesneden vleugel en snijd de rest weg. Maak de vleugel goed glad door middel van schuurpapier. Uiteindelijk krijg je een vleugel zoals in de afbeelding.

Snijd ook met de snijmachine een flap uit ter grootte van ongeveer 3 cm x 18 cm x 0.3 cm.

Step 4: Stippen Op Vleugel

Vind het massamiddelpunt van de vleugel en teken twee punten op één lijn over de breedte door het massamiddelpunt. Deze punten moeten gecentreerd zijn zoals in de afbeelding.

Step 5: Twee Gaten Door De Vleugel Met Rietjes

Maak met behulp van de kolomboormachine twee gaten door de zwarte stippen waar de aluminium spijlen doorheen kunnen (ongeveer 4 mm). Het is verstandig om de gaten op een hoek te maken, dit kan gedaan worden door tijdens het boren iets onder de voorkant van de vleugel te plaatsen.

Knip dan twee rietjes op een lengte van 4 cm af en duw ze door de gaten zoals in de afbeelding.

Step 6: Gaten in Plank En Door Kurk

Gebruik opnieuw de kolomboormachine om op gelijke afstand als in de vleugel (10 cm) twee gaten te maken en gaten te maken door de kurken waar de spijlen ook doorheen kunnen.

Step 7: Servo Monteren Op Vleugel

Teken met de zwarte stift een vierkant op de vleugel waar de servo als in de afbeelding in past.

Maak met behulp van een mesje een vierkante inham binnen de lijntjes waar de servo in kan worden begraven. Dit kan ook met een freesmachine voor extra nauwkeurigheid. Maak met een mesje een lijn van dat vierkant naar buiten de vleugel waar de draad van de servo doorheen kan.

Step 8: Servo Aan Flap En Glad Maken Vleugel

Knip het volgende figuur uit het karton waarvan de inkeping van het figuur op de eerder uitgesneden flap past. Maak er ook een gaatje in waar de moeilijk buigzame ijzeren draad doorheen past.

Plak dan de hele vleugel af met de verpakkingstape om het goed glad te maken. Door middel van deze verpakkingstape maak je de flap vast aan het geheel. Maak met behulp van de twee ijzerdraden de servo vast aan het karton zoals in de afbeelding (gebruik deze afbeelding als referentie voor het geheel).

Step 9: Arduino Aansluiten

Sluit de Arduino Uno met de servo en de pot meter aan zoals in de afbeelding.

Sluit de Arduino aan op je computer en upload deze code:

#include

Servo myservo; // create servo object to control a servo

int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer

int val; // variable to read the value from the analog pin

void setup() {

myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object

}

void loop() {

val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)

val = map(val, 0, 1023, 10, 90); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)

myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value

delay(15); // waits for the servo to get there

}

Door middel van het draaien van de pot meter kan je nu de stand van de vleugel aanpassen. Dit zou nu in combinatie met de luchtblazer moeten werken.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Make It Bridge

   Make It Bridge
  • Game Design: Student Design Challenge

   Game Design: Student Design Challenge
  • For the Home Contest

   For the Home Contest

  Comments