Introduction: Wireless Computer Stylus / Draadloze Computer Pen

(English version below)

Probeer je wel eens te tekenen op de computer met een muis? Probeer het eens met een pen. Maak van een goedkope draadloze computer muis een computer pen.

Tijdens het schetsen van ideeen (dit deed ik met een "surface pen" op mijn "surface book"), kwam ik er achter dat het eigenlijk niet gewoon is om een pen voor je laptop te hebben. Nu zijn er een aantal alternatieven, zoals een wacom tablet. Deze alternatieven zijn jammer genoeg wel aan de prijzige kant. Daarom vroeg ik me af of je van een goedkope draadloze muis een "computer pen" kan maken.

Eisen:
- Het moet op een bepaalde manier een verbinding bevatten - check
- Er moet een elektrische schakeling inzitten - check
- Minimaal 3 verschillende machines/tools gebruiken - lasersnijder, 3d printer & soldeerbout
- Minimaal 3 verschillende materialen - hout, plastic & koperdraden
- Minimaal 1 bewegend deel - schanier voor de batterijen

Must haves:

Als gebruiker wil ik dat de pen lekker in mijn hand ligt, zodat ik geen last van mijn hand krijg en de pen lang kan gebruiken
Als gebruiker wil ik dat het de vorm van een pen heeft.
Als gebruiker wil ik dat er een linker muisknop op zit, zodat ik met de pen kan klikken.
Als gebruiker wil ik dat er een aan en uit op zit, zodat de pen uit kan en de batterij langer mee gaat.Als gebruiker wil ik dat er een rechter muisknop op zit, zodat ik de pen ook als volledige muis vervanger kan gebruiken.

(De muis is een Ednet 2.4GHz USB Wireless Optical Mouse)

_______________________

Have you tried to draw on the computer with a mouse? Try it with a pen! Make from a cheap wireless computer mouse a computer pen.

While sketching ideas (which I did with a "pin surface" on my "surface book"), I found out that it isn't normal to have a pen for your laptop. Now there are a number of alternatives, such as a wacom tablet. These alternatives are unfortunately be on the pricey side. That's why I was wondering if I can make a "computer pen" from a cheap wireless mouse.

(The mouse is a Ednet 2.4GHz USB Wireless Optical Mouse)

Step 1: Take the Mouse Apart / Muis Uit Elkaar Halen

(English version below)

Voor ik het eerste prototype ben gaan maken, ben ik eerst de muis uit elkaar gaan halen. Dit deed ik, om te kijken welke onderdelen ik weg zou kunnen halen. Hieruit blijkt dat de onderkant van de behuizing nodig is, anders werkt de muis niet op bewegingen.

_______________________

For I'm going to make the first prototype, I take the mouse apart. I did this, to see what parts I could trow away. This shows that the bottom of the case is required, otherwise the mouse does not work on motion.

Step 2: Working Mouse Without Case / Werkende Muis Zonder Behuizing

(English version below)

Omdat de muis niet werkt zonder behuizing, moet is een oplossing voor dit probleem bedenken. Nu heb ik met de lasersnijder een vierkant met ingegrafeerd patroon gemaakt, waar het doorzichtige voorwerp in past. Dit bestand is hier te downloaden. Na het aan elkaar lijmen van de 3 voorwerpen, ben ik het gaan testen. Nu werkt de muis weer, maar dan zonder behuizing.

_______________________

Because the mouse doesn't work without the case, it had to come up with a solution. Now I've made a square wood block with a pattern, with the laser cutter, where the transparent object fits in. This file can be downloaded here. After gluing the three parts together, I'm going to test it. Now, the mouse works again, but without case.

Step 3: From a Mouse to a Pen / Van Een Muis Naar Een Pen

(English version below)

Nu de case er niet meer omheen zit, kan ik er een pen van maken. Maar hoe? De laser kan niet zomaar los gemaakt worden van de muis, om te verwerken in een pen, dit had ik wel verwacht.

Uiteindelijk kwam ik op het idee om een onderkant te maken met een klein gat waar een pen in past. Door met de pen te bewegen, gaat de muis ook mee. Nu kan ik de pen gebruiken om de cursor te besturen.

_______________________

Now the case is no longer around it, I can make a pen. But how? The laser can not simply be detached from the mouse to handle a pen, which I had expected.

Eventually I had the idea to create a bottom with a small hole where a pencil fits. By moving the pencil, the mouse will also go along. Now I can use the pen to control the cursor.

Step 4: Loosening the Battery & Left Mouse Button / Batterij & Linker Muisknop Los Maken

(English version below)

Het eerste prototype is klaar. In het volgende prototype moet de gebruiker de "computer pen"geheel los kunnen gebruiken, zonder behuizing. Hiervoor moet de batterij los gemaakt worden van de muis. De batterij houder was zo stevig verwerkt in de behuizing, dat ik een nieuwe AAA houder moest kopen. Deze houder is een stuk kleiner en makkelijker te verwerken in de "computer pen".

De linker muisknop moet ook los gemaakt worden. Deze zal later toegevoegd worden aan de "pen".

_______________________

The first prototype is ready. In the next prototype, the user must use the "computer pen" loose entirely, without housing. To do this, the battery needs to be made separately from the mouse. The battery holder was so firmly integrated into the shell that I had to buy a new AAA holder. This holder is a lot smaller, and more easily in the "computer pen".

The left mouse button should be loosened. This will be added later to the "pen".

Step 5: Reconnect the Battery & Left Mouse Button / Batterij & Linker Muisknop Weer Toevoegen

(English version below)

In de vorige stap hebben we de batterij en linker muisknop los gemaakt. In deze stap gaan we ze weer vast maken, maar met koperdraden er tussen.

De batterijhouder en de "muispen" zijn weer vast gemaakt met korte koper draden. Ik heb hier voor gekozen, omdat de batterijhouder zich straks boven de muis in de nieuwe behuizing zal bevinden. Hierdoor hebben we maar hele korte draden nodig.

Voor de linkermuisknop heb ik gebruik gemaakt van langere koperdraden. Deze langere koperdraden zijn nodig, omdat de linker muisknop straks onderdeel wordt van de "pen". De pen zal los staan van de behuizing van de muis. Door de langere draden kan de pen flexibeler en verder gedraaid worden.

_______________________

In the previous step we took out the battery and left mouse button. In this step we are going to reconnecting them, but with copper wires between.

The battery holder and the "computer pen" are reconnected with short copper wires again. I have chosen for this, because the battery holder will be above the mouse in the new case. Because of this we only need very short wires.

For the left mouse I used long copper wires. These longer copper wires are necessary because the left mouse button will soon be part of the "pen". The pen will be separate from the body/case of the "computer pen". Because of the longer wires, the pin can be rotated further and more flexible.

Step 6: Printing the Case of the Pen / De Behuizing Van De Pen Printen

(English version below)

De behuizing van de pen is hier te downloaden. De behuizing heb ik 2 keer uitgeprint, zodat de pen weer een cilinder is. In de behuizing zit een gat in het midden, waar de linker muisknop precies in past. De behuizing heeft geen punt, maar een gat aan de onderkant, deze gaat we in een latere stap bevestigen aan de behuizing van de muis.

De kans is er dat de linker muisknop niet precies in de behuizing van de pen past. Deze zal dan iets wat bijgeschaafd moeten worden.

_______________________

The case of the pen can be downloaded here. I printed the case out twice, so the pen can be a cylinder. There is a hole in the middle of the case, where the left mousebutton fits in.

Step 7: Cutting the Case of the Mouse / De Behuizing Van De Muis Snijden

(English version below)

De behuizing is hier te downloaden. Ik heb de behuizing uitgeprint met de lasersnijder.

_______________________

The case of the mouse can be downloaded here. Ik heb printed this with a lasercutter.

Step 8: Almost Done / Behuizing Muis in Elkaar Zetten

De behuizing in elkaar zetten is niet zo moeilijk. Op de foto is goed te zien waar welk onderdeel zou moeten horen. De behuizing is met houtlijn vast gemaakt.

Het vierkante blokje en de schuin afgesneden rechthoek zijn nodig voor de pen, lijm de rechthoek aan de pen, zodat het schuine gedeelte de punt moet voorstellen. Als de hoek nog niet naar wens is, kan deze nog bijgeschaafd worden. lijm nu het vierkante blokje aan de punt, zorg er voor dat de schuinte goed staat, zodat de pen ideaal in je hand ligt.

________________________

Assembly the case isn't difficult. On the picture you can see where each part fits.

The little square block and the obliquely cut rectangle are required for the pen, the adhesive rectangle on the pin, so the inclined part to represent the point. If the angle is not still desired, it can still be refined. Now glue the square block to the tip.

Step 9: Done! / De Draadloze Pen Is Klaar Om Te Gebruiken

(English version below)

De draadloze pen is klaar, de muis kan nu als pen gebruikt worden.

____________________

The computer pen is ready for use, the mouse can now be used as a pen.