Introduction: Dynamo

Als een spoel zich in een veranderend magneetveld bevindt, zal er een geinduceerde stroom in de spoel ontstaan. Dit principe gaan we gebruiken om een dynamo te maken.

Step 1: Materialen En Gereedschappen

De materialen die nodig nodig zijn voor dit project:

- 0.5 mm diameter geleidend koperdraad

- 2 staafmagneten met een houdkracht van ca 10 kg

- pvc buis met een diameter van 70 mm

- lego bouwblokken

- lego tandwielen

- lego staafjes

- ducktape

- breadboard

- ledlampje

- 2 breadboard draadjes

- ferrofluid

- plastic bakje

De volgende gereedschappen zijn nodig:

- spoelendraaier

- lijmpistool

- soldeerbout

- stanley mesje

Step 2: Het Maken Van De Spoel

Om de spel te maken gebruiken we de pvc buis, de koperen draad en een spoelendraaier. Maak de pvc buis aan de spoelendraaier vast en plak een de koperdraad aan de pvc buis. Door nu te draaien aan de hendel van de spoelendraaier, kunnen er in relatief korte tijd veel windingen worden gemaakt. Om de spoel werkend te krijgen is het niet nodig om alle windingen precies netjes op elkaar te krijgen, maar het is belangrijk dat de hele pvc buis wordt bedenkt met koperdraad.

Als je klaar bent met het draaien kun je de draad afknippen. Tip: hou aan beide kanten een speling van ongeveer 20 cm zodat je het koperdraad makkelijker kunt doorverbinden. Ook kun je met een lijmpistool de draden een beetje aan elkaar vastlijmen zodat deze beter bij elkaar blijven..

Step 3: Verbinden Van De Spoel Met Het Breadboard

Om de spoel te verbinden met het breadboard moet je eerst met een stanley mesje de buitenste laag van het koperdraad aan de twee uiteindes verwijderen. Doe hetzelfde met de breadboard draadjes en soldeer vervolgens het koperdraad en het breadboard draadje aan elkaar vast. De spoel, evenals de ledlampjes, kunnen vervolgens zoals op de afbeelding te zien is in het breadboard worden geplaatst.

Step 4: Het Draaisysteem

De makkelijkste manier om het draaisysteem te maken is met behulp van lego. Zoals weergegeven in de afbeelding kan een snel draaiend systeem gemaakt worden door een groot tandwiel met een klein tandwiel te verbinden en vast te maken aan een legomuur. Aan het grote tandwiel moet een handvat worden vastgemaakt. Plak vervolgens met ducktape de twee staafmagneten op een lego staafje en maak dit staafje vast een de kleinere tandwiel. Als je nu de spoel (die al aangesloten is op het breadboard) voor de staafmagneten zet en vervolgens de magneten laat ronddraaien, zal het ledlampje gaan branden.

Step 5: Optioneel: Ferrofluid

De ferrofluid wordt gebruikt om het magneetveld rond de opstelling zichtbaar te maken. Wanneer je met ferrofluid gaat werken is het belangrijk om de tafel waarop je werkt goed af te dekken en om oude kleding te gebruiken, want als de ferrofluid in je kleding komt dan krijg je het er niet meer uit. Zoals in de afbeelding te zien is hebben wij de ferrofluid in een plastic bakje gedaan wat met een lijmpistool dicht is gelijmd. Dit bakje hebben we vervolgens boven de draaiende magneten geplaatst. Zo is het mogelijk om het veranderende magneetveld in de opstelling te zien.