Introduction: Flappy Bird Met Arduino En Ledgrid

Altijd al zelf eens een game willen ontwerpen? Check dan zeker deze Instructable.


In opdracht van het vak Interactieontwikkeling hebben wij met een team van vier een simpele game ontworpen. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een Arduino, een ultrasonische sensor en RGB-ledjes met batterij. Een grid voor de ledjes en een case voor de ultrasonische sensor zijn ook noodzakelijk, maar deze kan je zelf gemakkelijk maken. Wij maken gebruik van een grid van 200 op 300 ledjes, maar dit kan je aanpassen naarmate de hoeveelheid ledjes die je hebt.

Benodigdheden van de game:

  • WS281 RGB pixel leds Arduino Genuino Uno (+ kabel)
  • Ultrasonische sensor HC SR04

(je kan altijd gebruik maken van een andere ultrasonische sensor, maar dan ga je dit in de code ook moeten aanpassen en gaan de verbindingen anders zijn)

  • Batterij BTF Lightening 50-5 en stroomkabel

Benodigdheden voor de grid ledjes en case sensor:

  • MDF 5mm / Multiplex 5mm (zie .ai-bestanden voor afmetingen)
  • Kalkpapier (zie .ai-bestand voor afmetingen)
  • Houtlijm
  • Ev. elastiek

Als je al je materiaal verzameld hebt moet je ook nog Arduino en Processing downloaden:

https://www.arduino.cc/en/main/software

https://processing.org/download/

gemaakt door:

Lucas Janssen
Laura Vandeput
Girbaud Barthels
Yasin Yer

Step 1: Arduino Set-up

De volledige code van Arduino ("filename")

Code Ledgrid

We hebben een basiscode van het ledgrid om Arduino met Processing te verbinden.

Code sensor

Hierbij voegen we dan de code van de ultrasonische sensor toe die opnieuw Arduino verbind met Processing.

Step 2: Processing Set-up

De volledige code van Processing (zip.)


Code Ledgrid

De code om het ledgrid in processing te tekenen. Controleer wel even regel 41 en zet de juiste poort er in (zie foto). Als je niet weet op welke poort je Arduino zit, run dan even deze sketch (poortvinden.pde), de poorten worden dan in volgorde uitgelezen in console onderaan, beginnend bij 0.

Hierbij voegen we dan de besturing van de ‘bird’ toe met de ultrasonische sensor. Als de sensor een grotere afstand meet, dan zal de vogel omhoog gaan en als deze een lagere waarde doorkrijgt, dan zal deze naar beneden gaan.

Step 3: Lasercut

.Ai- & .PDF-bestand grid

Voor het lasercutten van een grid, waar de ledjes in passen, kan je bijgevoegde .Ai-file downloaden. Pas de grootte van het canvas aan aan de grootte van je plaat voordat je begint te lasercutten. Lijm alle stukjes voorzichtig aan elkaar! Kijk naar de foto's om te zien hoe alles ineen steekt.

.Ai- & .PDF-bestand case

Voor het lasercutten van een doosje, waar de sensor in past, kan je bijgevoegde .Ai-file downloaden. Je kan uiteraard altijd een eigen design maken afhankelijk van het aantal ledjes en de ultrasonische sensor die je gebruikt. Lijm alle stukjes voorzichtig aan elkaar, behalve de bovenkant omdat de bekabeling er nog in moet!

Extra .Ai- & .PDF-bestand vleugels

We hebben ook nog vleugels gemaakt met de lasercutter, die je aan je hand kan vastmaken. Zo meet de sensor de afstand van je hand accurater en het is een leuk attribuut. Met een elastiekje kan je de vleugel aan je hand vastmaken, zoals op de foto.

Step 4: Aansluiten

Batterij aan stroomkabel koppelen

Om stroom te leveren aan de batterij zou je een stroomkabel moeten doorknippen en deze verbinden zoals te zien is op de foto.

Ledjes in doos steken en aan batterij koppelen

Steek de ledjes in de doos, denk hierbij aan hoe de ledjes lopen in jouw grid in processing. Koppel dan de ledjes aan de batterij zoals op de foto. Dus de witte kabel naar -V en de rode naar +V.

Ledjes aan Arduino

Verbind de blauwe kabel aan de groene van de ledjes en met pin 6 en de zwarte kabel aan de witte van de ledjes en met Gnd. (Zie foto)

Sensor aansluiten aan Arduino
Sluit de ultrasonische sensor aan aan Arduino zoals op de afbeelding. Vcc naar 5V (groen), Trigpin naar pin 3 (blauw), Echopin naar pin 2 (bruin) en Gnd naar Gnd (geel).


Step 5: Let's Play!

Als je alle stappen overlopen hebt, dan is het spel normaal klaar om te spelen. Enjoy!

Arduino Contest 2019

Participated in the
Arduino Contest 2019