Blokfluit

Introduction: Blokfluit

In dit project wordt gekeken naar staande golven in een fluit.

Supplies

 • Toongenerator
 • PVC buis van 40 cm x 7.5 cm
 • Een speaker cone 7.5 cm diameter
 • een pringelsbus deksel
 • Connector kabels
 • Boormachine
 • 2x Statief
 • Arduino Uno
 • Arduino microfoon
 • osciloscoop

Step 1: De Buis

Om de basis van de fluit te maken moet er in de pvc buis 3 gaten gemaakt worden. Het eerste gat komt op 10 cm van het begin en het tweede gat komt op 20 cm van het begin en het derde gat komt op 30 cm van het begin. Om een gesloten einde te krijgen plaats de deksel over het einde.

Step 2: De Speaker

Verbind de speaker met BNC kabel met aan 1 kant een splitsing van de kabel met 2 haakklemmen . Verbindt de rode kabel met de plus kant en de zwarte kabel met de min kant. Verbindt de ander kant van de BNC kabel met de functie generator. Om de juiste tonen te krijgen stel de functie generator in op 300 Hz voor de gesloten uiteinde en 400 Hz voor de open einde.

Step 3: De Mircofoon

Om de microfoon aan te sluiten op de oscilloscoop moet de opstelling in het figuur na gemaakt worden. Hierbij moet de VCC aan gesloten worden op de 5V van de arduino en de GND van de mircofoon aangesloten worden op de ground van de arduino aangesloten worden. Daarnaast zijn er 2 lossen kabels. De zwarte kabel moet verbonden worden met de zwarte haakklem(GND) die naar de oscilloscoop gaat en de rode kabel moet verbonden worden met de rode haakklem(OUT).

Step 4: De Oscilloscoop

Om de oscilloscoop in te stellen moet er onder de optie math de FFT optie gekozen worden. nadat autoscale is ingedrukt, wordt de eerste boventoon zichtbaar op de oscilloscoop.

Step 5: De Functie Generator

Om de functie generator in te stellen moet de sinus golf optie ingesteld worden en vervolgens de frequentie op 300 Hz gezet worden als er een gesloten einde is en 400 Hz als het een open einde is. Stel het voltage piek to piek in rond 6 volt.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Cold Challenge

   Cold Challenge
  • Baking Contest

   Baking Contest
  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest

  Comments