Introduction: Geluid Breien / Sound Embracer

About: Waag operates at the intersection of science, technology and the arts, focusing on technology as an instrument of social change, and guided by the values of fairness, openness and inclusivity.

Maak je eigen muziekinstrument van rekbare stoffen, geleidend garen en elektronica!

Deel 1

Benodigdheden: 1x ATtiny85 chip programmer (Sparkfun), 1x ATtiny85 chip, 1 chipvoetje met 8 pinnen, 1 knoopcel batterij (3V), 1x knoopcel batterij houder, 1x piezo speaker, 1x 1-Mega-Ohm weerstand, montagedraad, duct tape, soldeerbout, soldeer, krokodillenclips.

Voor deze Instructable heb je wat soldeervaardigheid nodig en wat basiskennis van elektronica.

Make your own musical instrument with stretch material, conductive yarn and electronics!

Part One

Needed: 1x ATtiny85 chip programmer (Sparkfun), 1x ATtiny85 chip, 1 chip base with 8 pins, 1 button-cell battery (3V), 1x button-cell battery holder, 1x piezo speaker, 1x 1-Mega-Ohm resistor, assembly wire, duct tape, soldering iron, solder, crocodile clips.

This Instructable requires soldering skills, some basic electronics knowledge.

Video:

Step 1: Programmeer De Chip / Program the Chip

Plaats de chip op de ATtiny85 chip Programmer van Sparkfun en druk deze in de USB-aansluiting van je computer. Upload de code (zie hieronder) op de chip, gebruik makend van Arduino software.

#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523

Place the chip on the ATtiny85 chip programmer by Sparkfun and connect this with your computer by USB. Upload the code (above) on the chip, using Arduino software.

Step 2: Begin Met Het Solderen / Soldering: Start Your Engines

Buig de pinnetjes van het chipvoetje naar buiten toe en plak het tegen de achterkant van de batterijhouder met duct tape. De bovenkant van het voetje (te herkennen aan een inkeping) wijst richting de minus-pin van de batterijhouder.

Nu kunnen we beginnen met solderen. Verhit de soldeerbout en pak wat soldeer erbij. In de bovenstaande afbeelding zie het circuit dat we gaan solderen. Soldeer de weerstand op de chip. De weerstand moet van analoge pin 3 naar aarde gesoldeerd worden, zoals te zien is in het diagram.

Bend the pins of the chip base outwards and tape this to the back of the battery holder with duct tape. The top side of the base (recognizable by the small gap) points towards the minus pin of the battery holder.

Now you can start soldering. Heat up the soldering iron and take some solder. In the scheme above you can find the circuit we are going to make. First you solder the resistor on the chip. This should be soldered from the analog pin 3 to ground, as you can find in the diagram.

Attachments

Step 3: Krokodillenklemmetjes Bevestigen / Fix the Crocodile Clips

Knip het draad met de krokodillenklemmetjes door. Laat 3 cm zitten aan elk eind. Strip de laatste 0,5 cm zodat je het draad aan de chip kan solderen. Soldeer een van de krokodillenklemmetjes aan analoge pin 3 (waar je de weerstand aan vast hebt gemaakt) en de andere aan de minus pin van de batterijhouder.

Cut the wire with crocodile clips, but leave about 3 cm at each end. Strip the last 0,5 cm of wire, to be able to solder the wire onto the chip. Solder one of crocodile clips to analog pin 3 (the one you soldered the resistor on) and the other one to the minus pin of the battery holder.

Step 4: Montagedraad / Assembly Wire

Knip twee stukjes montagedraad af van ongeveer 2 - 2,5 centimeter. Strip beide draadjes aan beide kanten een paar millimeter, net genoeg om ze te kunnen solderen. Soldeer het montagedraad aan de chip. Eén stukje gaat van de aarde-pin naar de minus-pin van de batterijhouder. Het andere stukje gaat van de VCC-pin (rechtsboven, 3V in) naar de plus-pin van de batterijhouder.

Cut two pieces of assembly wire of about 2 - 2,5 centimeters. Strip both wires at both ends by a few millimeters, just enough to solder them. Then solder the wire to the chip. One piece goes from the ground pin to the minus pin of the battery holder. The other piece goeds from the VCC pin (above right, 3V in) to the plus pin of the battery holder.

Step 5: Speaker Bevestigen / Fix the Speaker

Soldeer de piezo speaker aan de chip. De speaker moet zo gesoldeerd worden zodat één pin verbonden wordt met de minus pin van de batterij houder, en de andere pin (minus pin van de piezo, als het aangegeven is), met de aarde pin.

Klik de batterij in de houder, klik de chip in het chip voetje en verbind de krokodillen klemmetjes met jouw zelfgemaakte sensor om melodietjes te kunnen maken met je muziekbandje in het volgende deel!

Solder the piezo speaker to the chip. The speaker should be soldered in such a way that one pin is connected to the minus pin of the battery holder, and the other pin (minus pin of the piezo, if specified) with the ground pin.

Click the battery in the holder, click the chip in its base and connect the crocodile clips with your own handmade sensor to produce simple melodies with you knitted instrument that you make in the next part.

Step 6: Punnikmolen / Spool Knitting Machine

Deel 2: maak je gepunnikt geluidsobject

Je hebt nodig: de geluidscomponent uit deel 1, toiletrolletje, 4 grote paperclips (50 mm), duct tape, geleidend garen, normale garen, haak naald, schaar en 10 x 10 cm rode stof voor het component zakje.

Maak eerst je punnikmolen: pak een lege toilet rol. Knip deze open en rol het op totdat het bijna dubbellaags is. Schuif vier paperclips op de rand. Plak deze vast met duct tape.

Part 2: make you own knitted sound object

Needed for this step: the sound component from step 1, toilet roll, 4 large paperclips (50 mm), duct tape, conductive yarn, normal yarn, hook needle, scissors and a piece of 10 x 10 cm red cloth to make the component bag.

First, ake you own spool knitting machine. Take an empty toilet roll. Cut it open, then roll it up until it becomes almost double layered. Put the large paperclips on the edge. Stick these to the roll with duct tape.

Video:

Step 7: Punniken / Spool Knitting

Gebruik de geleidende en normale draad samen. Maak een rondje, ga met de draad van achter naar voor rond de paperclip. Dit doe je bij alle 4 de paperclips. Eindig de punnikdraad, neem de draden en haal deze door de net gemaakte lusjes.

Use the conductive and normal yarn together. Make a round, go with the tread from back to front around each paperclip. Do this for all 4 paperclips. End the knitted thread, take the thread and push these through the loops you just made.

Step 8: Geluid Maken / Start Making Sounds

Rond af, door de draad eruit te halen en er een knoopje in te leggen. Neem het elektrisch geluidscomponent dat bestaat uit een speakertje en een batterij met daaraan verbonden twee krokodillenklemmetjes. Verbind de uiteinde van de geleidende draad aan de krokodillen clipjes van het component. Plaats het component in het midden van het stukje rode stof.

Dicht het stofje en knoop een draad eromheen zodat het een zakje wordt. Plaats het zakje om je arm, nek of om je vriendje of vriendinnetje en begin met geluid maken door het stretchen van het breisel.

Finish your work by taking out the thread en making a knot. Now get your sound component existing of a small speaker with battery and two crocodile clips. Connect the end of the conductive yarn with the crocodile clips. Put the component in the middle of the red cloth.

Close the cloth and wrap the knitted tread around, making it a small bag. Place it around your arm, neck of a friend and start making sounds by stretching the knitwork.