Introduction: Grua Amb Arduino

Hola bones, avui aprendrem a construir una grua capa de moure horitzontalment, ésa dir de dreta a esquerra, moure a braç cap endavant i perere i per trade aixecar i baixar a fil and ganxo per poder agafar petits. Els que fan aquest intructables seran els autors d'aquesta grua: Hugo Ramos i Marc Nuevo

Xarxes socials: hugodarken7 - marc_ng16 (Instragram, Twitter, etc)

Supplies

Els materials que necessitarem son cartró, cola calenta , cinta, celo, pintura, brides i materials electrònics com, placa arduino, servomotor, cables, botons, joystick, motor DC i peces 3D com unes L, un carril, una politja i el ganxo

Step 1: Primer Pas: Medir I Tallar Les Parts

El primer que farem és mesurar les peces amb les mesures que us deixem a continuació, en un enllaç i posteriorment les tallarem, un cop fet això hauríem fet el que serien les peces principals de la grua, és a dir el que li donarà forma. També retallarem una tapa, per a la part superior de les potes

https://drive.google.com/file/d/1aZEGXDimUjrU9WW6F... Mesures potes

https://drive.google.com/file/d/1HWafe2YvKKq595SMA... Mesures torre

La mida de la tapa sera de 14'5x14'5 (Un quadrat) i dins d'aquesta tapa tindrem que fer un forat quadrat de 4,2x2cm.

Step 2: Segon Pas: Enganxar Les Peces I Pintar/decorar La Grua

En aquest pas de la grua el que farem és enganxar totes les peizas de la grua. A la part superior, és a dir la torre, enganxarem les peces però amb la part mes gruixuda a la part dreta. A les potes de la grua, les enganxarem com vulguem, ja que totes les peces són iguals. I per últim el que no hem de fer és enganxar la tapa superior, ja que en propers passos la necessitarem.

Step 3: Tercer Pas: Montar El Braç

Per muntar el braç haurem de tallar 2 tires de cartró amb les mesures 2,7x28 cm. Utilitzarem bastons de cartró aquests els podem tallar amb una mida de 5cm. En posem cinc de la mateixa manera, per els 2 costats. Una vegada fet tot aixo enganxem totes les parts i el posem en la part superior de la grua

No us preocupeu si veieu gran part de la grua muntada, ja que aquestes imatges són tretes un cop acabada la grua, sentim les molèsties

Step 4: Quart Pas: Part Electronica Del Braç

El que farem en aquest pas sera rematar el braç amb totes le peces electroniques, es a a dir els motors, la politja, el carril, les L y el fil. Tot aixó el dividirem en subapartats:

1- Primer enganxarem les L a el costat dreta, per fer com un tope i per que el braç, quan es mogui la grua, no es caigui cap a endevant o cap enrrera

2- Posarem el carril 3D a la part superior del braç i l'enganxarem amb cola

3- Despres de fer el subapartat 1 i 2 el que farem es posar el motors DC, i per fer-ho tenim que enganxar-ho amb brides o amb cinta. Enganxarem un el la part del final del braç i posarem la politja i el que fara es moure el fil, i l'altre el posarem en la part mitjana del braç, perque aquest serà el que mourà el braç cap endevant i cap enrrere

Step 5: Cinqué Pas: Pasar El Fil Y Fer El Ganxo

En aquest pas el que farem serà passar el fill a traves de una "pajita", que enganxarem amb cinta, perque el fill no s'enrredi i pugui passar correctament. Despres de passar el fill i enroscar-ho amb la politja, en la part final del fill posarem el ganxo

Step 6: Sisè Pas: Unir La Torre Amb La Base Amb Un SERVOMOTOR

En aquest pas el que farem sera unir la torre amb la Base a traves de un servormotor, i això serà perque la grua es pugui moure tant a la dreta com a la esquerra. El primer que farem sera posar el servo amb la seva respectiva aspa en el forat que habiem fet en la tapa, per fer-ho utilitzarem brides. Posteriorment el que farem será crear una altra base, més petita per a la torre, amb la forma del servo. Per fer aquesta base el que farem sera fer 2 quadrats de 6cm y unir-los amb cola calenta i a més unir-ho a la torre amb cinta. Despres tallar la part dibuixada amb a la forma de l'aspa del servo i unir-ho sense pegar-ho

Step 7: Setè Pas: Fer El Control ( Mando )

En aquest pas el que farem es fer un mando per controlar els moviments de la grua. Els moviments els controlarem atraves d'un joystick i de 2 botons. El mando que nosaltres farem, serà molt simple, es tallar 2 rectangles, en 1 dels rectangles farem 3 forats per passar els botons i el que farem serà fer una tactica que nosaltres l'anomenem com la tactica de l'entrepa, es a dir unir la els 2 rectancles amb cinta com si fos 1 entrepa, per tapar les plaques. Hem de tenir en compte que hem de deixar 1 espai perque els cables puguin passar d'una forma còmoda

Step 8: Vuitè Pas: Unir Els Cables I Posar-los a La Placa Arduino

En aquest pas unirem tots el cables. Els cables de els motors els farem més llargs atraves d'un "empalme", i això servirà perque arribin a la placa Arduino. Despres posarem els botons i el servo en els PINS digitals i el joystick en els PINS analogics. La placa l'unirem amb un costat de la base, amb brides.

Step 9: Novè Pas: Programació

Per realitzar els moviments de la grua, tindrem que programar amb Arduino. El que farem en aquesta programació serà fer que quan pulsem els botons fagi moure el motor DC, per pujar i baixar el fil i el ganxo, amb un altra moviment, fer rotar de dreta a esquerra la torre, i l'ultim moviment serà moure el braç cap a endevant i cap enrrera. Per fer la programació us adjuntem el link per baixar el programa, la libreria que necessiteu per fer-ho funcionar, una guia. Una vegada fet el codi, pujar-ho a la placa i probar-ho.

https://drive.google.com/file/d/1rTluuoDZo5_ByvlcB... Llibreria Ebotics

https://drive.google.com/file/d/1ahcPjRIRGNG4V1vJh... Com posar una llibreria en Arduino

https://www.arduino.cc/en/Main/Software Baixar Arduino

https://drive.google.com/file/d/1MeJtH8JhzVxA3eRM2... Fitxa de llenguatge Arduino

https://drive.google.com/file/d/16_j0jr0mOuv9VUYkw... Guia programació

Step 10: Desè Pas: Video De Com Funciona

Aquest no es un pas, pero es un video perque veieu com funciona la nostra grua. Esperem que aquest tutorial us hagi agradat i fins a el proper (^_^)