Introduction: Komma Igång Med YouTube

Att använda ett Webb 2.0 verktyg i klassrummet kan både snabbt och enkelt förbättra lärandet för eleverna. Eftersom man kan välja att använda verktyg som eleverna känner igen ifrån sin fritid kan de enklare komma igång och snabbare fokusera på innehållet. Då YouTube är den största video delnings tjänsten i världen känner många till hur webbsidan är uppbyggd.

Step 1: Spela in Din Instruktionsfilm/undervisningsfilm.

Innan du kan börja använda YouTube så måste du spela in din film. Detta kan göras genom att använda en webcamera kopplad till din dator eller genom att spela in en film med en vanlig kamera som sedan förs över till din dator.

Om du väljer att spela in med din webcamera finns det olika webb 2.0 verktyg som kan hjälpa dig spela in din video direkt i webbläsaren för att sedan laddas ner lokalt till din dator. Ett exempel på ett sådant verktyg är: http://webcamera.io

Step 2: Ladda Upp Din Instruktionsfilm/undervisningsfilm.

För att ladda upp din film på YouTube behöver du ett YouTube/Google-Konto. Det går enkelt att skapa genom att först klicka på "Sign in" högst upp i högra hörnet för att sedan välja "Create account". Om du redan har ett YouTube/Google-konto kan du istället välja att klicka på knappen "Upload" högst upp i högra hörnet.

Då kommer du till uppladdningssidan. Klicka på "Select files to upload" och välj din film på din dator. Efter att du valt din film kommer den laddas upp till YouTube.

Step 3: Anpassa Sekretessinställningarna.

Du har nu laddat upp din film på YouTube. Som standard är videon markerad som "offentlig" vilket betyder att alla kan se din video på YouTube. Om du vill ändra detta kan du välja mellan "privat"(endast synlig för dig och personer valda av dig) samt "olistat"(synlig för alla med en direktlänk till videoklippet).

För att ändra sekretessinställningarna följ dom här stegen:

• Öppna http://www.youtube.com/my_videos (Videohanteraren).

• Leta reda på det videoklipp som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

• På rullgardinsmenyn Sekretessinställningar väljer du önskad inställning: Offentligt Olistat Privat

• Klicka på Spara ändringar.