Introduction: Interactive Spider

Welkom,
Hier ga ik je uitleggen hoe je jouw eigen interactive spider kunt maken.
Basis kennis van arduino is prettig maar geen vereiste om dit te ontwikkelen.
Ik zal alles stap voor stap uitleggen hoe je dit prototype maakt.

Step 1: Arduino En Programming

Benodigd heden:
7 weerstanden
2 rode 5mm LED's
2 oranje 5mm LED's
2 groene 5mm LED's
1 Ultrasonic Distance Sensor
1 Active Buzzer Alarm Module

Bouw het systeem zoals op bovenstaande foto's getoond.

De code:

#define trigPin 7
#define echoPin 6
#define led 13
#define led2 12
#define led3 11
#define led4 10
#define led5 9
#define led6 8
#define buzzer 3


int buzzerPin = 3;


void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);
 pinMode(led6, OUTPUT);
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 
 
}


void loop() {
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 digitalWrite(buzzerPin ,HIGH); 


 if (distance <= 35) {
  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
}
 else {
  digitalWrite(led,LOW);
 }
 if (distance < 25) {
   digitalWrite(led2, HIGH);
   digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
    
}
 else {
   digitalWrite(led2, LOW);
 }
 if (distance < 20) {
   digitalWrite(led3, HIGH);
   digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
} 
 else {
  digitalWrite(led3, LOW);
 }
 if (distance < 15) {
  digitalWrite(led4, HIGH);
  digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
}
 else {
  digitalWrite(led4,LOW);
 }
 if (distance < 30) {
  digitalWrite(led5, HIGH);
  digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
}
 else {
  digitalWrite(led5,LOW);
 }
 if (distance < 5) {
  digitalWrite(led6, HIGH);
  digitalWrite(buzzerPin ,LOW);
}
 else {
  digitalWrite(led6,LOW);
  digitalWrite(buzzerPin ,HIGH);
 }
 
 if (distance > 3 || distance <= 0){
  Serial.println("Out of range");
  
 }
 else {
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  
  
 }
 delay(500);
}


void beep(unsigned char delayms) { //creating function
 analogWrite(buzzerPin, 20); //Setting pin to high
 delay(delayms); //Delaying
 analogWrite(buzzerPin ,0); //Setting pin to LOW
 delay(delayms); //Delaying
}


<br>

Step 2: De Behuizing

Voor de behuizing heb ik een grootte plank gebruikt van ongeveer 6mm dik.
Je kan mijn ai file gebruiken om deze te printen ik moet wel meegeven dat de sensor afstand iets te kort is.
Dus deze zou je ongeveer 1 a 2 cm omhoog moeten verplaatsen.

Step 3: Oorspronkelijke Idee

Mijn eerste idee was om het hele project in te bouwen in mijn 3D moddel.
Mocht je toch een wat uitgebreidere uitdaging willen kan je met deze file de spin 3D printen.